فرآخوان دوره سر ارزیابی بین المللی ایزو ۱۷۰۲۵ در ایران برای اولین بار

عملیات خوب کشاورزی گیاهان دارویی GACP (بخش ۲)
اسفند ۶, ۱۳۹۳
در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۵)
اسفند ۱۰, ۱۳۹۳

فرآخوان دوره سر ارزیابی بین المللی ایزو ۱۷۰۲۵ در ایران برای اولین بار | Ics ایران

 

 

دوره آموزشی سرارزیابیLead Assessor برمبنایISO 17025:2005

هدف از دوره:

تربیت متخصصینی که توانایی فنی ارزیابی شخص ثالث نیازمندیهای سیستمISO 17025:2005 در آزمایشگاههای آزمون را داشته باشند.

محتوای دوره         

 

مبانی و اصول اعتبار بخشیآزمایشگاهها در سطح ملی و بین الملل

نیازمندیهای سیستمیISO 17025:2005 /نیازمندیهای فنیISO 17025:2005          

 

تعاریف عدم قطعیت و انواع آن

  تکنیک های محاسباتی عدم قطعیت

 روش های تضمین کیفیت نتایج آزمون            

 

تعاریف ارزیابی آزمایشگاه های آزمون

  مراحل ارزیابی آزمایشگاه های آزمون

  تدوین چک لیست و تهیه گزارش ارزیابی مطابق مقررات ILAC

   امتحان پایانی دوره در روز پنجم دوره آموزشی

  صدور گواهینامه بین المللی آموزشی از  Analitica

مدت دوره:۵ روز از تاریخ ۶ تا ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴از ساعت ۹ الی ۱۷

شهریه دوره :شهریه دوره مشتمل بر جزوه ، خدمات پذیرایی ، اخذ امتحان نهایی وصدورگواهینامه بین المللی سرارزیابی از مرجع اعتبار بخشی  Analitica به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ریال می باشد .

مدرسین دوره‌ :دکترعلی مبارکی-مهندس نوید برهانی

جزوه آموزشی و  امتحان پایان دوره به زبان فارسی می باشد.

دیدگاه ها بسته شده است