برنامه سالیانه آموزشی
آبان ۶, ۱۳۹۳
ایمنی مواد غذایی و سلامت عزاداران حسینی
آبان ۱۱, ۱۳۹۳

فرآخوان جدید دوره های آموزشی آکادمی ICS | Ics ایران

نام دوره

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

هزینه

مرجع صدور گواهینامه

دوره آموزشی سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی IS0 22000:2005

FSMS LEAD AUDITOR COURSE

۲۲تا۲۵تیر ماه

آکادمیACS-ICS

۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 RAB-QSA  آمریکا 

(EXAMPLER GLOBAL)

دوره آموزشی سرارزیاب بین المللی سیستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاهISO 17025:2005

QMS in Testing Laboratories lead Assessor 

۴نا ۸ مرداد

آکادمیACS-ICS

۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

Analitica تحت اعتبار ILAC

دوره تضمین کیفیت نتایج آزمون

Quality Assurance in Testing laboratories

۲۱و ۲۲ مرداد

آکادمیACS-ICS

۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ICS Group CANADA 

دوره آموزشی ویرایش ۲۰۱۵ سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

۲۹ مرداد

آکادمیACS-ICS

۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

ICS Group CANADA

برای ثبت نام این دوره ها با خانم خلیلی و با شماره های ۲۲۲۰۰۵۰۰ (۲۰ خط ) تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است