صدور گواهی نامه ICS برای سیزدهمین همایش مدیران MITEC در سیزدهم اسفند نود و سه شمسی

لیبل گذاری تغذیه ای جدید وزارت بهداشت
اسفند ۱۵, ۱۳۹۳
در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۶)
اسفند ۱۶, ۱۳۹۳

صدور گواهی نامه ICS برای سیزدهمین همایش مدیران MITEC در سیزدهم اسفند نود و سه شمسی | Ics ایران

در سیزدهمین همایش مدیران و صنایع MITEC که با راهبری و هدایت دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران برگزار گردید ، ۲۹ شرکت و سازمان شرکت کننده در ارزیابی این دبیرخانه موفق به اخذ گواهی نامه های بین المللی از مرجع ICS گردیدند.این ارزیابی ها با تهیه گزارش REPORT کامل توسط ارزیابان دبیرخانه و اثبات توانایی ها و انطباق با حداقل رعایت الزامات مورد نیاز هر جایزه کیفی و در نهایت تهیه چک لیستهای سازمانی به زبان انگلیسی به ICS  ارسال و این سری گواهی نامه ها و جوایز از دفتر ICS آلمان صادر گردید.متعاقبا نام هر سازمان و نوع گواهی به اطلاع خواهد رسید.

101 102

دیدگاه ها بسته شده است