تغییرات در مفاهیم بنیادین و معیارهای مدل EFQM در ویرایش ۲۰۱۳ -بخش دوم
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴
صدور گواهی محصولات کشاورزی و غذایی ICS
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۴

صدور گواهی نامه FCC بانک صنعت و معدن توسط ICS | Ics ایران

بانک صنعت و معدن در همایش MITEC سال ۲۰۱۵ میلادی،که توسط دبیرخانه صنایع ملی ایران برگزار گردید ، موفق شد گواهینامه بین المللی FCC انتخاب نخست مشتریان در صنعت بانکداری را از مقامات کشوری دریافت نماید.

این ارزیابی توسط دبیر خانه صنایع ملی ایران در سال ۱۳۹۳ شمسی صورت پذیرفته و بانک صنعت و معدن با شرکت در این ارزیابی  و اخذ حداقل های معیار های ارزیابی این گواهی نامه ، موفق به کسب گواهی نامه بین المللی FCC  از مرجع بین المللی ICS گردید.

دیدگاه ها بسته شده است