پروتکل GHG) Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۲)
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۴
صدور گواهینامه استاندارد کاربرد مواد زیستی Certification of Bio‐Products توسط ICS
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۴

صدور گواهی نامه FCCبانک صادرات ایران توسط ICS | Ics ایران

بانک صادرات ایران در همایش MITEC سال ۲۰۱۵ میلادی،که توسط دبیرخانه صنایع ملی ایران برگزار گردید ، موفق شد گواهینامه بین المللی FCC انتخاب نخست مشتریان در صنعت بانکداری را از مقامات کشوری دریافت نماید.

این ارزیابی توسط دبیر خانه صنایع ملی ایران در سال ۱۳۹۳ شمسی صورت پذیرفته و بانک صادرا ت با شرکت در این ارزیابی  و اخذ حداقل های معیار های ارزیابی این گواهی نامه ، موفق به کسب گواهی نامه بین المللی FCC  از مرجع بین المللی ICS گردید.

دیدگاه ها بسته شده است