صدور گواهی اعتباربخشی ایزو ISO 17025 برای آزمایشگاه معاونت نیرو محرکه ایران خودرو

صدور گواهی نامه IPM از ICS کانادا
شهریور ۲۹, ۱۳۹۳
ICS برای اولین بارگواهی NATURAL برای محصولات کشاورزی ایران را صادر می نماید.
مهر ۸, ۱۳۹۳

صدور گواهی اعتباربخشی ایزو ISO 17025 برای آزمایشگاه معاونت نیرو محرکه ایران خودرو | Ics ایران

طی ممیزی صورت پذیرفته در ماه آگوست سال ۲۰۱۴ میلادی که در آزمایشگاه های معاونت نیروی محرکه ایران خودرو توسط تیم ارزیابی آنالیتیکا شامل پروفسور ایوان بولدیرو و دکتر علی مبارکی صورت پذیرفت ، این آزمایشگاه ها با موفقیت الزامات بین المللی ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش سال ۲۰۰۵ را تامین و موفق به اخذ گواهی اعتبار بخشی ایزو ۱۷۰۲۵ از مرجع بین المللی با آکردیته International Laboratory Accreditation Council -ILAC و (APLAC (Asia and Pacific Laboratory Accreditation Council گردیدند.

ذیلا اصل گواهی برای رویت ایفاد گردیده است که در صفحه ابتدایی اعتبار بخشی به زبان روسی و در صفحه دوم اعتبار بخشی به زبان انگلیسی درج گردیده است.

۰۰۲۱۷

دیدگاه ها بسته شده است