سازمان بهداشت جهانی:یک میلیارد نفر در فقر تسهیلات بهداشتی

صحه گذاری بر سلامت آب استان تهران
آبان ۲۸, ۱۳۹۳
هفته نامه اکونومیست وضعیت ایران در سال ۲۰۱۵را پیش بینی کرد.
آبان ۲۹, ۱۳۹۳

سازمان بهداشت جهانی:یک میلیارد نفر در فقر تسهیلات بهداشتی | Ics ایران

گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد نزدیک به یک میلیارد نفر از جمعیت جهان هنوز به سرویس بهداشتی مناسب دسترسی ندارند.این گزارش نشان می دهد در دسترس نبودن سرویس های بهداشتی باعث افزایش احتمال شیوع بیماری های واگیردار مانند آنچه امروز کشورهای غرب افریقا را با خود گرفتار کرده، شده است.
گزارش سالانه سازمان بهداشت جهانی در مورد دسترسی به آب و مراقبت های بهداشتی نشان می دهد یکی از چالش های بزرگی که کشورهای افریقایی با آن روبرو هستند، نبود سرویس بهداشتی است.در کشور لیبریا، که اینک یکی از کانون های شیوع ابولا در غرب افریقاست، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور – یعنی چهار میلیون و دویست هزار نفر – به توالت دسترسی ندارند. این میزان در سیرالئون، دیگر کشور غرب افریقا که با ابولا دست به گریبان است، ۲۸ درصد از مردم را شامل می شود.
سازمان بهداشت جهانی تاکید می کند ایجاد سرویس های بهداشتی می تواند از شیوع بیماری های واگیردار جلوگیری کند.منبع:خبرگزاری فرانسه از ژنو

دیدگاه ها بسته شده است