مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۱۰)
اسفند ۸, ۱۳۹۵
مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۱۲)
خرداد ۲۷, ۱۳۹۶

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۱۱) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از اقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب ارشد زیست محیطی

Coca – Cola , Practical application in Water Footprint Assessments

سه نمونه مطالات انجام شده که قبل از این مورد بررسی قرار گرفت، اطلاعات مفیدی را در ارتباط با ردپای آب فراهم کرد. در این قسمت قصد و هدف بر این است تا نتایج قبلی را در قالب چهار فاز اصلی و کلاسیک از ارزیابی ردپای آب مورد بررسی قرار دهیم.

۱– تعیین اهداف و دامنه

مطالعات ردپای آب می تواند زمان بر و پرهزینه باشد لذا بهتر است قبل از شروع، اهداف آن مشخص و معلوم گردد. شرکت کوکاکولا به چند دلیل مطالعات فوق را به انجام رساند. اول اینکه شرکت مایل بود به درک دقیق تری از متدولوژی ارزیابی ردپای آب و چگونگی حمایت این موضوع از اهداف شرکت جهت ایجاد کسب و کار پایدار در مقیاس جهانی دست یابد. همچنین دست یابی به متدولوژی کاریردی جهت آگاهی یافتن از نحوه استفاده آب در زنجیره ارزش و تاثیرات آن بر حوزه آبی از دیگر اهداف مطالعه بود. علاوه بر اینها پیش بینیها بر این بود که دانش کسب شده در مطالعه ردپای آب بتواند مکانهای مناسبی را جهت انجام امور کشاورزی بصورت پایدار شناسایی و معرفی نماید.

آگاهی رساندن به جامعه در خصوص اهمیت موضوع آب از دیگر ارزشهای بالقوه بود که در اهداف انجام مطالعات فوق گنجانده شد. همچنین دستیابی به درک عمیق از متدولوژی ارزیابی ردپای آب از اهداف تعریف شده مطالعات بود.

در خصوص اهداف تعریف شده دو چشم انداز اصلی وجود داشت که عبارتند از:

  • داخلی: ارزیابی ردپای آب به بالا بردن آگاهی مصرف آب در داخل شرکت منجر می گردد
  • خارجی: تحلیل ردپای آب باعث افزایش آگاهی جامعه در خصوص مصرف آب می شود

 چشم انداز اول

دانش حاصل از سه مطالعه فوق نتایج ارزشمندی را در شرکتی که بزرگترین مصرف کننده آب در تولید اینگونه محصولات در سطح دنیاست، ایجاد نمود. نتایج ارزیابی ها موید این موضوع است که علیرغم اهمیت مصرف آب در عملیات تولید، پرداختن و تمرکز بر این بخش به هیچ وجه دید کامل و درستی از ردپای آب را به ارمغان نمی آورد بلکه توجه به زنجیره تامین و ردپای آن تکمیل کننده نتیجه گیریها خواهد بود.

دیدگاه ها بسته شده است