برگزاری دوره بازآموزی سرممیزین ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵با صدور گواهی IRCA
مهر ۱۸, ۱۳۹۴
تدوین استاندارد جدید ISO 45001:2016به جای استاندارد OHSAS 18001:2007
مهر ۱۹, ۱۳۹۴

ردپای آب در آینه آمار (۷) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب زیست محیطی ICS

ردپای آب فرآورده های دامی (Water footprint of farm animals and animal products) ، بخش دوم

در حالت کلی ردپای آب فرآورده های دامی بزرگ تر از محصولات کشاورزی است. بطور مثال ردپای آب محصولات کشاورزی به ترتیب افزایشی عبارتست از : شکر ۲۰۰، سبزیجات ۳۰۰، حبوبات ۴۰۰۰ و فندق ۹۰۰۰ مترمکعب به ازاء هرتن ، اما ردپای آب فرآورده های حیوانی؛ شیر ۱۰۰۰ ، تخم مرغ ۳۳۰۰ و گوشت گاو ۱۵۴۰۰ مترمکعب به ازاء هرتن محصول می باشد. از نقطه نظر میزان کالری نیز ردپای آب گوشت گاو به ازاء هر کالری ۲۰ برابر غلات می باشد. با نگاه به پروتئین این محصولات درمی یابیم که ردپای آب شیر و تخم مرغ و گوشت مرغ به ازاء یک گرم پروتئین حدود ۱/۵ برابر ردپای آب حبوبات بوده و در گوشت گاو همین قیاس به ۶ برابر می رسد. ردپای آب چربی های حیوانی نیز از روغن گیاهی بیشتر است.

 لذا در کل این نتیجه قابل حصول است که راندمان استفاده از آب در تولید کالری، پروتئین و چربی از محصولات کشاورزی به مراتب بالاتر از استخراج مواد فوق از فرآورده های دامی می باشد. اما به این نکته باید توجه داشت که نوع پروتئین و چربی محصولات مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین در راستای کاهش فشار کمبود آب و از نقطه نظر مصرف مواد غذایی، تغییر رژیم غذایی از گوشت به سبزیجات می تواند راهکار مناسبی باشد. آمارها نشان می دهد که جایگزینی ۵۰% از فرآورده های حیوانی با همین مقدار از سبزیجات مغذی مانند حبوبات، بادام زمینی و سیب زمینی باعث کاهش ۳۰% کل ردپای آب مواد غذایی خواهد شد.

کل ردپای آب فرآورده های دامی، ۲۴۲۲ میلیارد مترمکعب در سال بوده ( ۲/۸۷% سبز، ۲/۶% آبی و ۶/۶% خاکستری ) که ۹۸% آن مختص به تولید خوراک و مابقی آن جهت آشامیدن ، سرویس و ترکیب با خوراک دامها بکار رفته است. کل آب آبی مصرفی جهت تولید خوراک دام حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب در سال است که حدود ۱۲% آب تازه مصرفی جهت تولید محصولات کشاورزی در دنیا می باشد و این به معنای اختصاص ۱۲% آبهای سطحی و زیرزمینی دنیا به تولید خوراک دام به جای خوراک انسان است. کل میزان ردپای آب تولید فرآورده های دامی (۲۴۲۲ کیلیارد مترمکعب در سال) معادل ۲۹% ردپای تولید محصولات کشاورزی است. پرورش گاوهای گوشتی ۳۳% کل ردپای آب    فرآورده های دامی را به خود اختصاص داده است و گاوهای شیری با ۱۹% ، خوک با ۱۹% و مرغ با ۱۱% در رده های بعدی قرار دارند.

دیدگاه ها بسته شده است