اهم خدمات شرکت ICS در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، دامداری و گیاهان دارویی
مهر ۸, ۱۳۹۴
چرایی تاکید ICS بر آموزش پرسنل سازمان ها
مهر ۱۴, ۱۳۹۴

ردپای آب در آینه آمار (۶) | Ics ایران

یادداشتی از آقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب زیست محیطی ICS

ردپای آب فرآورده های دامی (Water footprint of farm animals and animal products) ، بخش اول

از بررسیهای به عمل آمده می توان به این نتیجه رسید که راندمان تبدیل خوراک به فرآورده دامی در نشخوارکنندگان از قبیل: گاو و گوسفند و بز کمتر از غیرنشخوارکنندگان، مثل خوک و مرغ است. عملا پرورش گاو و برداشت فرآورده گوشتی آن پرهزینه تر از بقیه دامها می باشد. اکثر خوراک مصرفی نشخوارکنندگان یونجه و موادی است که مصرف انسانی ندارد لیکن خوراک غیرنشخوارکنندگان از موادی است که      می تواند مورد استفاده انسان نیز قرار گیرد و از این نظر رقیب غذایی محسوب می شوند.

مقدار ردپای آب خوراک دام و طیور بستگی به نوع محصولات کشاورزی بکاررفته در تولید آنها و کشور تولید کننده شان دارد. از آنجا که بخش اعظم آب مصرفی در پرورش دام و طیور مربوط به خوراک آنها می باشد در نتیجه ردپای آب تولید خوراک مصرفی اصلی ترین نقش را در تولید گوشت و محصولات دامی به عهده دارد.

باقی مانده های محصولات کشاورزی و محصولات جنبی آنها مانند برگ ، کاه ، پوشال و غیره دارای ردپای آب نزدیک به صفر هستند زیرا که بیشترین مصرف آب مختص خود محصول می باشد و لذا فرصت خوبی جهت تهیه خوراک دام و طیور با کمترین مصرف آب فراهم می باشد و از اینگونه مواد می توان بیشترین بهره را برد. همچنین استفاده از محصولات کشاورزی با مصرف کم آب مانند چغندر قند می تواند کمک شایانی در صرفه جویی آب بنماید.

گاو شیری با مقدار ۲۰۵۶ مترمکعب در سال دارای بیشترین ردپای آب تولید دام است که از متوسط ردپای آب انسان نیز بیشتر می باشد. جوجه و مرغ از کمترین میزان ردپای آب یعنی ۲۶ مترمکعب در سال برخوردار است. ردپای آب تولید فرآورده های گوشتی دام و طیور به ترتیب از کمترین تا بیشترین عبارتست از : جوجه ۴۳۰۰، بز ۵۵۰۰ ، خوک ۶۰۰۰ ، گوسفند ۱۰۴۰۰ و گاو با ۱۵۴۰۰ مترمکعب به ازاء هرتن گوشت. تفاوت ردپای آب تولید گوشت دام و طیور به دلیل وجود فاکتورهایی است که فاکتور اول مربوط به راندمان تولید گوشت به ازاء خوراک مصرفی است، مثلا تولید هر کیلو گوشت گاو نیاز به خوراکی در حدود هشت برابر خوراک تولید هر کیلو گوشت خوک و یازده برابر تولید هر کیلو مرغ دارد. فاکتور مهم دیگر، ترکیب خوراک مصرفی است. مثلا درصد کنسانتره موجود در خوراک بسیار مهم می باشد ردپای آب کنسانتره نسبت به بقیه مواد ترکیبی بیشتر است و لذا تولید مرغهای پرورشی علیرغم اینکه از نظر میزان مصرف آب مقرون به صرفه بوده اما به دلیل بالا بودن میزان کنسانتره موجود در خوراک آنها (حدود ۷۳%) نسبت به گاو با مقدار ۵% کنسانتره موجود در خوراک مصرفی، از راندمان کمتری برخوردار می باشد.

دیدگاه ها بسته شده است