صدور گواهی نامه غذاهای فراسودمند، غذا داروها یا غذاهای عملگرا (Functional Food) توسط ICS
شهریور ۱۵, ۱۳۹۴
صدور گواهینامه غذاهای رژیمی یا Diet Foods صنایع غذایی توسط ACS کانادا
شهریور ۳۱, ۱۳۹۴

ردپای آب در آینه آمار (۴) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب زیست محیطی ICS

ردپای آب ملی (National water footprint accounts) ، بخش چهارم

متوسط ردپای آب مصرفی هر نفر در دنیا برابر ۱۳۸۵ مترمکعب در سال است که حاصل جمع مصرف مستقیم و غیرمستقیم ( آب موجود در کالا و مواد مصرفی) می باشد. همانطورکه قبلا گفته شد این عدد در کشور ما ۱۸۶۶ مترمکعب در سال است. بیشترین سهم ردپای آب به مقدار ۹۲% مربوط به مصرف محصولات کشاورزی بوده و مابقی به میزان ۴/۷% مختص محصولات صنعتی و ۳/۸% نیز مربوط به مصرف خانگی یا مستقیم می باشد. بیشترین سهم ردپای آب مصرفی مختص غلات بوده با مقدار ۲۷% ، سپس گوشت با ۲۲% و شیر و مشتقات آن با ۷% ، همچنین بقیه محصولات به ترتیب : صنعتی، میوه، شکر و شیرین کننده ها، روغن های گیاهی و … در رده های بعدی قرار دارند.

میزان ردپای آب هر نفر در کشورهای مختلف بستگی به دو فاکتور دارد: اول اینکه چه چیزی و چه مقدار از کالا مصرف می شود و دوم، میزان ردپای آب کالاهای مصرفی چه اندازه می باشد. زیرا که مقدار ردپای محصولات براساس محل و جغرافیای تولید آن می تواند متغیر باشد که می بایست در آمار مربوطه منظور گردد. بطور مثال کشور آلمان محصول گوجه را به مقدار ۴۷۰۰۰ تن در سال و با مقدار ردپای آب ۳۶ مترمکعب در هر تن تولید میکند اما از آنجا که این محصول را با تناژ های مختلف از کشورهای دیگر مانند هلند، اسپانیا و ایتالیا وارد می نماید و میزان ردپای آب محصول فوق در کشورهای نامبرده متفاوت است لذا با در نظر گرفتن مجموع گوجه وارداتی به مقدار ۶۶۷۰۰۰ تن در سال، ردپای آب گوجه مصرفی در کشور آلمان به رقم ۵۷ مترمکعب به ازاء هر تن می رسد.

همانگونه که قبلا گفته شد میزان ردپای آب هرنفر در آمریکا ۲۸۴۲ مترمکعب در سال است که یکی از دلایل بالا بودن این مقدار به نوع مواد مصرفی در این کشور برمی گردد. بطور مثال مصرف سرانه گوشت گاو که تولید آن بسیار آب بر نیز می باشد حدود ۴۳ کیلوگرم در سال است که ۵/۴ برابر متوسط می باشد. این رقم در کشور انگلیس ۱۸ کیلوگرم در سال اعلام شده است. ضمنا یکی دیگر از دلایل بالا رفتن مقدار ردپای آب به ازاء هر نفر، بالا بودن ردپای آب تولید محصولات در کشورهای مربوطه می باشد. مثلا گوشت گاو تولیدی در کشور آمریکا دارای ردپای آب ۱۴۵۰۰ مترمکعب در هر تن بوده ، در صورتیکه این مقدار در کشور انگلیس ۹۹۰۰ مترمکعب به ازاء هرتن می باشد. در نتیجه دو فاکتور نامبرده بالا می تواند بدین گونه اثر خود را در میزان ردپای آب مردم هر کشور بگذارند.

دیدگاه ها بسته شده است