قابل توجه سرممیزین گروه ICS- ایزو ۹۰۰۱ویرایش ۲۰۱۵ وIRCA
مرداد ۳۱, ۱۳۹۴
مدارس زیست محیطی ECO-School – بخش (۳)
شهریور ۳, ۱۳۹۴

ردپای آب در آینه آمار (۲) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از اقای مهندس فضل اله کامیاب ارزیاب زیست محیطی و مدیر کیفیت پروژه های ساختمانی ICS

 ردپای آب ملی (National water footprint accounts) ، بخش دوم

آمار و اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که چندین کشور به شدت وابسته به منایع آبی کشورهای دیگر می باشند مثلا کشور مکزیک و وابستگی آن به آبهای مجازی وارداتی از کشور آمریکا. همچنین کشورهای زیادی مانند ژاپن و کشورهای اروپایی وجود دارند که منابع آبی دیگر کشورها را به جهت مصرف یا آلوده سازی (در قالب آب مجازی یا تولید محصولات) تهدید می کنند.

از نتایج به دست آمده اینکه؛ سه کشور چین ، هند و آمریکا با داشتن بیشترین سهم از ردپای آب در دنیا به ترتیب: ۱۲۰۷ ، ۱۱۸۲ و ۱۰۵۳ میلیارد مترمکعب در سال و جمعا معادل ۳۸% کل مقدار ردپای آب جهانی را به خود اختصاص داده اند. هندوستان با داشتن بیشترین آمار ردپای آبی به میزان ۲۴۳ میلیارد مترمکعب در سال، به تنهایی ۲۴% آب آبی دنیا را به مصرف می رساند. چین بیشترین میزان ردپای آب خاکستری را در دنیا دارد ، این مقدار برابر ۳۶۰ میلیارد مترمکعب در سال است که معادل ۲۶% ردپای آب خاکستری جهانی است.

مقدار ردپای آب کشور ما ۱۲۶ میلیارد مترمکعب در سال اعلام شده است ( ۵۵% سبز ، ۳۲% آبی و ۱۳% خاکستری) ، که ۹۳% آن به بخش کشاورزی، ۵% مصرف خانگی و ۲% به محصولات صنعتی اختصاص دارد. از کل این مقدار ، ۸۲% ردپای آب داخلی بوده و ۱۸% آن به کشورهای خارجی تعلق می گیرد.

میزان ردپای آب جهت تولید کالاهای صادراتی در دنیا ، ۱۷۶۲ میلیارد مترمکعب در سال است که در بخش کشاورزی ۱۹% کل ردپای آب تولیدات مختص محصولات صادراتی بوده و در بخش صنعت سهم صادرات ۴۱% می باشد.

مجموع جریان آب مجازی جهانی حدود ۲۳۲۰ میلیارد مترمکعب در سال است (۶۸% سبز ، ۱۳% آبی و ۱۹% خاکستری) ،که ۷۶% آن اختصاص به محصولات کشاورزی و مشتقات آن داشته ، ۱۲% به بخش صنعت و ۱۲% باقیمانده نیز به محصولات دامی تعلق دارد.

کشورهایی که بیشترین نقش را در جریان آب مجازی و یا صادرات کالاها دارند عبارتند از : آمریکا با ۳۱۴ ، چین با ۱۴۳ ، هند با ۱۲۵ ، برزیل با ۱۱۲ ، آرژانتین با ۹۸ ، کانادا با ۹۱ ، استرالیا با ۸۹ ، اندونزی با ۷۲ ، فرانسه با ۶۵ و آلمان با ۶۴ میلیارد مترمکعب آب مصرفی در سال ، که جمعا معادل نصف میزان کل جهانی می شود. کشورهای آمریکا، پاکستان، هند، استرالیا، ازبکستان، چین، ترکیه بزرگترین صادر کنندگان آب مجازی آبی (blue) در دنیا هستند و جمعا ۴۹% کل آب مجازی آبی دنیا را صادر می کنند در صورتیکه منابع آبی همه این کشورها به    گونه ای مورد تهدید می باشد و با وجود این وضعیت باید بازنگری های لازم در خصوص صادرات کالاهای خود به عمل آورند.

دیدگاه ها بسته شده است