Water Footprint ، ردپای آب (۷)
مرداد ۱۷, ۱۳۹۴
مدارس زیست محیطی ECO-School – بخش (۱)
مرداد ۲۷, ۱۳۹۴

ردپای آب در آینه آمار (۱) | Ics ایران

ردپای آب ملی (National water footprint accounts) ، بخش اول

سری یادداشت هایی از اقای مهندس کامیاب ارزیاب زیست محیطی ICS  و مدیر کیفیت پروژه های ساختمانی

بنا به اهمیت موضوع آب و جایگاه آن در زندگی بشری و جهت آگاهی رسانی بیشتر از واقعیات و وضعیت مصرف آب در سطح جهان ، تصمیم گرفتیم نتایج تحقیقاتی را که توسط Hoekstra و همکارانش در خصوص مصرف آب در زمینه های مختلف صنعتی، کشاورزی، ملل و غیره انجام و منتشر شده را بصورت مختصر در سری یادداشتهای مرتبط با موضوع ردپای آب و تحت عنوان ” آب در آینه آمار ” ارائه نمائیم تا شاید در خصوص اطلاع رسانی نسبت به این امر مهم و حیاتی در کشورمان گامی مثبت برداشته باشیم.

مطلب موجود برداشتی است از تحقیقات به عمل آمده توسط Hoekstra و Mekonnen که در سال ۲۰۱۱ ، تحت عنوان میزان ردپای آب ملی انتشار یافته است و در آن مقادیر آبهای مصرفی آبی (Blue water) ، سبز (Green water) ، خاکستری (Grey water) جهت مصارف مختلف و تولید محصولات در کشورهای جهان ، طی سالهای ۲۰۰۵- ۱۹۹۶ برآورد و اعلام شده است که در آن آمار مربوط به کشورمان نیز موجود است.

خلاصه نتایج تحقیق به شرح زیر است که در ادامه توضیحات بیشتر داده خواهد شد:

–         کل مقدار ردپای آب در دنیا و در دوره زمانی ۲۰۰۵ – ۱۹۹۶ برابر ۹۰۸۷ میلیارد مترمکعب در سال بوده ( ۷۴% سبز ، ۱۱% آبی و ۱۵% خاکستری) که ۹۲% آن مختص امور کشاورزی می باشد.

–         در حدود یک پنجم مقدار ردپای آب جهانی مربوط به محصولات صادراتی است.

–         میزان ردپای آب آن بخش از محصولات صنعتی که در تجارت جهانی نقش داشته و صادر می شوند حدود ۴% کل ردپای آب تولید این محصولات در دنیا می باشد.

–         کل میزان آب صرفه جویی شده جهانی از طریق تجارت محصولات کشاورزی حدود ۳۶۹ میلیارد مترمکعب در سال است ( ۵۸% سبز ، ۲۷% آبی و ۱۵% خاکستری) که معادل ۴% ردپای آب جهانی مختص محصولات کشاورزی می باشد. کل آب آبی (Blue water) صرفه جویی شده جهانی معادل ۱۰% آب آبی مصرفی در امور کشاورزی است. بیشترین صرفه جویی آبی مربوط به تجارت غلات بوده (۵۳%) و دانه های روغنی و فرآورده های حیوانی به ترتیب با ۲۲% و ۱۵% در جایگاه بعدی قرار دارند.

–         مکزیک و اسپانیا دو کشوری هستند که بیشترین صرفه جویی آب آبی سرزمین خود را از طریق آب مجازی موجود در محصولات وارداتی محقق می نمایند.

–         متوسط میزان ردپای آب هر مصرف کننده در ایالات متحده آمریکا ۲۸۴۲، چین ۱۰۷۱ و هند ۱۰۸۹ مترمکعب در سال می باشد. این رقم برای مردم کشورمان ۱۸۶۶ مترمکعب در سال اعلام شده است.

–         بیشترین میزان ردپای آب محصولات کشاورزی مورد استفاده در دنیا مربوط است به غلات با ۲۷% ، ضمنا گوشت با ۲۲% و لبنیات با ۷% در رده های بعدی قرار دارند.

 ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است