خودروسازی ISO/TS 16949

شرکت ICS  گواهی ایزو ۱۶۹۴۹ را با اعتبار از مرجع اعتبار بخشی خصوصی USAS امریکا صادر می نماید. این گواهی به منزله مبنایی برای گرفتن گواهینامه تضمین کیفیت در صنایع خودرو سازی خواهد بود که غالباَ مورد قبول شرکتهای آمریکایی، اروپایی و ژاپنی است.

توضیحاتی در مورد این استاندارد:

ایزو ۱۶۹۴۹ یک مشخصه فنی است که توسط IATF و نمایندگانی از ISO/TS176 و انجمن تولید کنندگان خودرو ژاپن JAMA تهیه گردیده است. نیازمندی های خاص استاندارد ایزو ۹۰۰۱  به این استاندارد اضافه شده است.

این استاندارد از به هم پیوستن و هماهنگ شدن استانداردهای تضمین کیفیت،CCFA ،VDA ،QS 9000 بوجود آمده است. در تهیه ایزو ۱۶۹۴۹ سعی شده خواسته ها هم راستا با استانداردهای خودرو سازهای دیگر باشد.

هدف از استاندارد ایزو ۱۶۹۴۹:

ایجاد یک سیستم کیفیت مبتنی بر بهبود مداوم، تاکید بر پیشگیری از ضایعات کاهش تغییرات و اتلافات در زنجیره تامین.

فواید استقرار سیستم ایزو ۱۶۹۴۹:

  • ایجاد یک زبان مشترک جهانی برای سیستم کیفیت
  • گواهینامه مورد تایید در سطح جهانی
  • کاهش ارزیابی های سوم شخص متعدد ایجاد رقابت
  • راحتی بهبود سیستم کیفیت
  • منبع یابی در سطح جهانی

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه ایزو ۱۶۹۴۹ با ما تماس بگیرید.