خبر مهم برای درخواست کنندگان گواهی نامه های آموزشی :شرکت ICS هیچ گونه نمایندگی آموزشی به اشخاص اعطا ننموده است.

ایزو ISO 14001-کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یک ضرورت بین المللی ایران
آذر ۱۸, ۱۳۹۳
اعلام گزارش ارزشیابی کیفی خودروها/ وضعیت کیفیت خودروهای تولید داخل
آذر ۲۹, ۱۳۹۳

خبر مهم برای درخواست کنندگان گواهی نامه های آموزشی :شرکت ICS هیچ گونه نمایندگی آموزشی به اشخاص اعطا ننموده است. | Ics ایران

بدینوسیله به اطلاع میرساند بدلیل برخی مشکلات و مسایل در ردیابی گواهینامه های آموزشی صادره و تعهد این شرکت در ارائه خدمات اصیل و بدون شائبه در طی ۱۹ سال گذشته ضروری است چند نکته را یاد آوری نماییم :

۱- این شرکت در ایران هیچگونه سایت رسمی به غیر از این سایت با آدرس www.icsiran.com ندارد.

۲- کلیه  گواهینامه های آموزشی صادره باید از این سایت قابلیت ردیابی داشته باشد.

 لذا برای جلوگیری ازهرگونه سوء استفاده های احتمالی ، لطفا در خواست صدور گواهی نامه آموزشی را فقط به این دفتر به سرکار خانم امینی پور یا خانم محمودی و با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در میان بگذارید.

دیدگاه ها بسته شده است