حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض با کنوانسیون CITES – بخش (۲)

حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض با کنوانسیون CITES – بخش (۱)
بهمن ۲۰, ۱۳۹۴
صدور گواهینامه ISO 22006 تولید محصولات کشاورزی توسط ICS
بهمن ۲۹, ۱۳۹۴

حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض با کنوانسیون CITES – بخش (۲) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از سرکار خانم دکتر لیلا عدالتی فرد -مدیر تحقیق و توسعه ICS

کنوانسیون CITES در الزامات خود وظایفی را برای دول متعاهد در نظر گرفته است که مبتنی بر اصول حقوق بین الملل محیط زیست می‌باشد که شاخص‌ترین آن اصل مسئولیت دولت‌هاست، که در این کنوانسیون تا آنجا توسعه داده شده که فعالیت‌های اشخاص خصوصی را نیز به دولت‌ها منتسب نموده و دول متعاهد معاهده را موظف به رعایت مقررات مندرج در متن معاهده نموده است.

از دیگر اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست که در کنوانسیون فوق مورد استفاده قرار گرفته،  می‌توان اصل حاکمیت دولت،  اصل همکاری بعنوان یک دستور در جهت برطرف کردن مشکلاتی که مربوط به جامعه بین المللی است، اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست که در چهارچوب یک الزام برتر و اصل از انقراض گونه های جانوری و گیاهی را نام برد، که جملگی در راستای حفظ حقوق نسل های آینده و مبتنی بر اهداف توسعه پایدار است.

از جمله الزامات کنوانسیون  CITESاین است که هر کشور عضو کنوانسیون، می بایست یک یا چند مقام صلاحیت‌دار را به عنوان مسئول صدور اینگونه گواهینامه‌ها و پروانه ها مشخص نموده و نیز از مشورت یک یا چند مقام علمی ذیصلاح استفاده نماید، که منجر به ایجاد یک نظارت مستمر و ارتباط منطقی بین مقامات مذکور و دبیرخانه کنوانسیون برای جلوگیری از تجارت گونه‌های در معرض خطر و همچنین قانونمند نمودن تجارت سایر گونه ها گشته است .

دیدگاه ها بسته شده است