تفکر استراتژیک از منظر شناسای رقبا از دیدگاه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵بخش اول

تفکر استراتژیک و ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ (بخش دوم)
آبان ۱۶, ۱۳۹۵
مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۴)
آبان ۱۷, ۱۳۹۵

تفکر استراتژیک از منظر شناسای رقبا از دیدگاه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵بخش اول | Ics ایران

هدف از این سری مقالات  درک ساختار رقابتی یک صنعت / خدمات توسط سازمانها در راستای تفکر استراتژیک در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ می باشد.

تجزیه و تحلیل رقبا/چرایی آندر ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ :

درک استراتژی فعلی رقبا و نقاط قوت و ضعف وی می تواند فرصت ها و تهدیدهای فعلی ما را شناسایی کند.

درک استراتژی آینده رقبا می تواند فرصت ها و تهدیدهای آینده را شناسایی کند.

پیش بینی واکنش خای احتمالی رقبای اصلی در خصوص هر انتخاب استراتژیکی که انتخاب می کنیم.

شناسایی عدم قطعیت های استراتژیک و نیاز به پایش رقیب در بازه زمانی خاص.

توصیه می شود برای درک تفکر استراتژیک در شناسایی رقبا در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ به تعاریف استاندارد توجه شود:

تعریف : گروه استراتژیک ، گروهی از رقبا هستند که در یک بازه زمانی ، استراتژی رقابتی مشابهی را دنبال می کنند.

رقیبانی که استراتژی رقابتی مشابه ای دارند.

کانال توزیع مشابه /سطح کیفی مشابه/استراتژی ارتباطات مشابه

.رقیبانی که ویژگی های مشابه ای دارند.

اندازه و سایز رقبا از لحاظ سازمان /تعداد پرسنل /دارایی ها / اموال/صلاحیت ها و شایستگی های مشابه/سطح همسان برند/امکانات—— و لجستیکی مشابه/دسترسی بازارهای جهانی/ وجود R&D

-اعضای یک گروه استراتژیک موانع خروج نسبتا همسانی دارند.(اموال / کارخانه / نیروی کارمتخصص/ حفظ شهرت برند.)

مثال : وقتی ۱۰۰ رقیب وجود دارد ، امکان تحلیل تک تک آنها بسیار سخت خواهد بود ، لذا با کاهش این تعداد ، به تعدادی گروه استراتژیک امکان تحلیل/ کاربردی کردن تحلیل بسیار آسان تر خواهد بود.

-گروه بندی استراتژیک در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵می تواند تصمیمات سرمایه گذاری استراتژیک را اصلاح کند.

– به جای اینکه در چه صنعتی سرمایه گذاری شود ، تصمیم گیری بر تعیین گروه استراتژیک خواهد بود.

-تعیین سود آوری کنونی و پتانسیل سود دهی آینده هریک از گروه های استراتژیک ضروری است.

رقبای بالقوه در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵

تعریف : رقبایی که پتانسیل و شرایط حضور در بازارها را دارند شامل :

–     توسعه بازار(رقبایی که از لحاظ جغرافیایی امکان بسط بازارخود و واردشدن به بازارها را دارند.)

–     توسعه محصول ( رقبایی که از لحاظ امکانات فروش یا شرایط بازار ، می توانند محصولات همگروه با محصولات خود را نیز تولید کنند مثلا تولید آب یا دوغ توسط شرکت های تولید نوشابه )

–     یکپارچگی یک مرحله عقب تر : مثلا تولید کننده کنسرو ماهی و یا رب گوجه فرنگی تصمیم به تولید قوطی نماید.(یا خود مشتری)

–     یکپارچگی یک مرحله به جلو : مثلا تولید کننده قوطی تصمیم به تولید کنسرو ماهی و یا رب نماید .(یا خود تامین کننده )

ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است