تغییرات در مفاهیم بنیادین و معیارهای مدل EFQM در ویرایش ۲۰۱۳ -بخش دوم

صدور گواهینامه استاندارد کاربرد مواد زیستی Certification of Bio‐Products توسط ICS
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۴
صدور گواهی نامه FCC بانک صنعت و معدن توسط ICS
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴

تغییرات در مفاهیم بنیادین و معیارهای مدل EFQM در ویرایش ۲۰۱۳ -بخش دوم | Ics ایران

یادداشتی از  مصطفی اشعاری، مشاور و مدرس EFQM و ارزیاب ارشد جوایز ملی بهره‏ وری و تعالی سازمانی

 خلاصه ارزش‏ها و مفاهیم هشتگانه بنیادین و معیارها و زیر معیارهای مدل و عناصر و ویژگی‏های منطق رادار (ویرایش ۲۰۱۳) ارائه می‏گردد:

* تشریح ارزش‌ها و مفاهیم محوری EFQM

۱- ارزش‏افزایی برای مشتریان (Adding Value for Customers)

  ۲- خلق آینده پایدار

   ۳- توسعه قابلیت سازمانی (Developing Organisational Capability)

  ۴-بهره‏برداری از خلاقیت و نوآوری (Harnessing Creativity&Innovation)

۵-رهبری با چشم‏انداز، الهام‏بخشی و درستی (leading with Vision Inspiration& Integrity )

  ۶-مدیریت با چابکی (Managing With Agility)

۷-موفقیت از طریق استعداد کارکنان (Succeeding Through the Talent of People)

۸-پایدارسازی نتایج برجسته (Sustaining Outstanding Results)

*تشریح معیارها و زیرمعیارهایEFQM (ویرایش ۲۰۱۳ مدل)

معیارها:

۱-    رهبری (شکل‏دهنده و محقق کننده آینده، ایفای نقش به‏عنوان الگو(Role Model) برای ارزش‏ها و اخلاق سازمانی، القا کننده دائمی اعتماد به دیگران، منعطف، توانمندساز سازمان برای پیش‏بینی به‏موقع آینده و واکنش مناسب برای حصول اطمینان از موفقیت مداوم)

۱a-توسعه مأموریت، چشم‏انداز، ارزش‏ها و اخلاقیات توسط رهبران و عمل به‏عنوان الگو

۱b-تعریف، پایش، بازنگری، هدایت و بهبود سیستم مدیریت سازمان توسط رهبران

۱c-تعامل فعالانه رهبران با ذی‏نفعان بیرونی

۱d-تقویت فرهنگ تعالی با همکاری کارکنان

۱e-حصول اطمینان از انعطاف‏پذیری سازمان و مدیریت تحول به‏صورت اثربخش

۲-استراتژی(اجرای مأموریت و چشم‏انداز سازمان از طریق توسعه یک استراتژی متمرکز بر ذی‏نفعان. همچنین توسعه و جاری سازی خط‏مشی‏ها، برنامه‏ها، اهداف و فرآیندها برای تحقق استراتژی سازمان)

۲a-مبتنی بودن استراتژی بر درک نیازها و انتظارات توأمان ذی‏نفعان و محیط بیرونی

۲b-مبتنی بودن استراتژی بر درک قابلیت‏ها و عملکرد درونی

۲c-توسعه، بازنگری و به‏روزآوری استراتژی و خط‏مشی‏های پشتیبان

۲d-درمیان گذاشتن، اجرا و پایش استراتژی و خط‏مشی‏های پشتیبان

۳-کارکنان(ارج نهادن کارکنان و ایجاد فرهنگ توجه به منافع طرفین در دستیابی به اهداف سازمانی و شخصی، همچنین توسعه قابلیت‏های کارکنان و ترویج عدالت و برابری و نیز برقراری ارتباط و تشویق، قدردانی و مراقبت از کارکنان به‏منظور برانگیختن و ایجاد تعهد درآنان و قادر ساختنشان برای استفاده از مهارت و دانش خود در راستای منافع سازمان )

۳a– پشتیبانی استراتژ ی سازمان توسط برنامه‏های کارکنان

۳b– توسعه دانش و قابلیت‏های کارکنان

۳c-همسو شدن،  مشارکت دادن و توانمند شدن کارکنان

۳d– برقراری ارتباط اثربخش بین کارکنان در سراسر سازمان

۳e– تشویق، قدردانی و مراقبت از کارکنان

ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است