تغییرات در مفاهیم بنیادین و معیارهای مدل EFQM در ویرایش ۲۰۱۳ -بخش سوم

صدور گواهی محصولات کشاورزی و غذایی ICS
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۴
EFQM و تغییرات ویرایش سال ۲۰۱۳-بخش سوم
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۴

تغییرات در مفاهیم بنیادین و معیارهای مدل EFQM در ویرایش ۲۰۱۳ -بخش سوم | Ics ایران

یادداشتی از  جناب آقای مصطفی اشعاری، مشاور و مدرس EFQM و ارزیاب ارشد جوایز ملی بهره‏ وری و تعالی سازمانی

 ۴-شراکت‏ها و منابع(برنامه‏ریزی و مدیریت شراکت‏های بیرونی، تأمین‏کنندگان و منابع درونی به‏منظور پشتیبانی از استراتژی و اجرای اثربخش فرآیندهای سازمان و نیزحصول اطمینان از مدیریت اثربخش پیامدهای زیست‏محیطی و اجتماعی در این شراکت‏ها)

۴a– مدیریت شرکا و تأمین‏کنندگان برای منافع پایدار

۴b– مدیریت منابع مالی برای تضمین موفقیت پایدار

۴c-مدیریت ساختمان‏ها، تجهیزات، مواد و منابع طبیعی به روشی پایدار

۴d-مدیریت تکنولوژی برای پشتیبانی از تحقق استراتژی

۴e-مدیریت اطلاعات و دانش برای پشتیبانی از تصمیم‏گیری اثربخش و ایجاد قابلیت سازمان

۵-فرآیندها، محصولات و خدمات(طراحی، مدیریت و بهبود فرآیندها، محصولات و خدمات سازمان به‏منظور خلق ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‏نفعان مربوط)

۵a-طراحی و مدیریت فرآیندها به‏منظور بهینه‏سازی ارزش برای ذی‏نفعان

۵b-توسعه محصولات و خدمات به‏منظور خلق ارزش بهینه برای مشتریان

۵c-ترویج و بازاریابی اثربخش محصولات و خدمات

۵d-تولید، تحویل و مدیریت محصولات و خدمات

۵e-مدیریت و ارتقا روابط با مشتریان

۶-نتایج مشتریان:

۶a-برداشت‏ها

۶b-شاخص‏های عملکردی

۷-نتایج کارکنان:

۷a-برداشت‏ها

۷b-شاخص‏های عملکردی

۸-نتایج جامعه:

۸a-برداشت‏ها

۸b-شاخص‏های عملکردی

۹-نتایج کسب‏ و کار:

۹a-دستاوردهای کسب‏و کار شامل شاخص‏های زیر:

شاخص‏های مالی:

شاخص‏های غیرمالی:

۹b-شاخص‏های عملکردی کسب‏و کار شامل شاخص‏های زیر:

–        شاخص‏های مالی

–        شاخص‏های غیر مالی

ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است