ترخیص کالا

 ترخیص کالا

این مجموعه با دفاتر خود در کلیه مرزهای رسمی ایران آمادگی کامل جهت ترخیص کالای شما را در هر نقطه مرزی ایران در کوتاهترین زمان ممکن و باکمترین هزینه ممکن نسبت به ترخیص کالای صادراتی یا وارداتی شما اقدام می نمائیم مدارک مورد نیاز جهت ترخیص کالا شامل موارد ذیل می باشد:

  1. فاکتور فروش (Performa Invoice)
  2. فاکتور نهایی (Final Invoice)
  3. نحوه بسته بندی (Packing list)
  4. گواهی مبدا
  5. کارت بازرگانی
  6. مجوزهای اجباری مورد نیاز کشور مقصد (توسط مجموعه حداکثر ظرف مدت ۷ روز اخذ می گردد)

مدارک مورد نیاز حداکثر ظرف ۱۲ ساعت قبل از رسیدن بار به مرز خروجی یا ورودی در اختیار مجموعهICS Trading  قرار بگیرد.

ترخیص کالا در کلیه مرزهای خروجی = دفاتر ICS Trading مستقر در مرزها

در صورت نیاز به به هر گونه خدمات ترخیص کالا، با ما تماس بگیرید.