ترجمه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ به اتمام رسید و به زیر چاپ رفت

صدور گواهی استاندارد سیستم مدیریت دارایی ISO 55000از ACS Canada
آبان ۲۵, ۱۳۹۴
ترجمه استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ به اتمام رسید و به زیر چاپ رفت
آذر ۱, ۱۳۹۴

ترجمه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ به اتمام رسید و به زیر چاپ رفت | Ics ایران

دوستان عزیز بالاخره ترجمه استاندارد های ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ به اتمام رسید .شاید مهمترین چالش این ترجمه وجود برخی کلمات جدید در استاندارد سیستم های مدیریتی بود که با کمک از متون مدیریت نهایتا به اتمام رسید.

امروز این کتاب هر کدام در سه هزار نسخه به زیر چاپ می رود و دوستان  میتوانند با ارسال ای میل این کتاب را به محض چاپ دریافت نمایند.

علی مبارکی

دیدگاه ها بسته شده است