تالیف و ترجمه استاندارد ISO 22000و ISO 22002-1
اسفند ۱۵, ۱۳۹۲
چاپ کتاب جیبی استاندارد رضایت مشتری ایزو ۱۰۰۰۴
اسفند ۱۷, ۱۳۹۲

تجدید چاپ کتاب HSE | Ics ایران

کتاب HSE مطابق الزامات HSE-MS OGPدر قطع جیبی توسط آکادمی ICSتجدید چاپ گردید.

مترجمین و مولفین این کتاب آقایان دکتر شروین میر زاده مدیر عامل ICS جمهوری روسیه وآسیای مرکزی و دکتر علی مبارکی مدیر عامل گروه ICSایران می باشند.

هزینه قطع جیبی این کتاب سی هزار ریال تعیین گردیده است.علاقمندان به دریافت این کتاب تجدید نظر شده در سال جاری با بخش آکادمی سرکار خانم خلیلی تماس حاصل نموده و سفارش خود را دریافت نمایند.

 

دیدگاه ها بسته شده است