چاپ کتاب جیبی استاندارد رضایت مشتری ایزو ۱۰۰۰۴
اسفند ۱۷, ۱۳۹۲

تالیف و ترجمه استاندارد ISO 22000و ISO 22002-1 | Ics ایران

آکادمی ICS اقدام به انتشار کتاب جیبی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو ۲۲۰۰۰ ویرایش سال ۲۰۰۵ و ایزو ۲۲۰۰۲ ویرایش سال ۲۰۰۹ نموده است.مولف و مترجم این کتاب جیبی در مقدمه این کتاب آورده است :

با توجه به اینکه اینجانب قبلا یکبارترجمه الزامات استاندارد ISO 22000:2005 رادر سال ۱۳۸۵انجام داده و با استقبال وسیعی نیز روبرو شد ، اینبار سعی نمودم برای اولین بار در ایران الزامات استاندارد ISO22002-1  به همراه سایر خواسته های پیش نیازی PRP صنایع غذایی رادر یک مجموعه گردآوری نمایم تا مطالعه کنندگان بتوانند همزمان هم الزامات را تفسیر و هم از پیش نیازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذائی آگاهی پیدا نمایند.این کتاب را در سه بخش ترجمه و تالیف نموده و سعی بر آن نمودم تا آنجا که به مفهوم جملات لطمه ای وارد نشود، بر وفاداری به متن انگلیسی استاندارد نیز توجه شود. دراین کتاب  و در فصل اول الزامات ایزو ۲۲۰۰۰، در فصل دوم الزامات PRP ها بر مبنای ایزو ۲۲۰۰۲ و در فصل سوم ۱۲ گام  HACCP     به روشنی تعریف شده اند.

قیمت این کتاب سی هزار ریال تعیین شده و علاقمندان به دریافت این کتاب جدید با بخش آکادمی شرکت سرکار خانم خلیلی تماس گرفته و سفارش خود را دریافت نمایند.

تلفن تماس:۲۲۲۰۰۵۰۰

دیدگاه ها بسته شده است