ایزو ۲۹۹۹۰
استاندارد سیستم کیفیت مراکز آموزشی ایزو ۲۹۹۹۰
آذر ۲۲, ۱۳۹۶
ایزو ۹۰۰۱
مدیریت دانش و ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵
آذر ۲۹, ۱۳۹۶

تائید صلاحیت بین المللی آزمایشگاه ها | Ics ایران

تائید صلاحیت بین المللی آزمایشگاه ها

گروه ICS با عقد قرارداد با مرجع اعتبار بخشی بین المللی امکان ارزیابی و تائید صلاحیت بین المللی آزمایشگاه های آزمون بر مبنای استاندارد ISO را فراهم نموده است

تائید صلاحیت بین المللی آزمایشگاه ها بر مبنای ISO/IEC 17025-2005, ISO/IEC 17043-2010

گروه ICS با توجه به محدودیت های ایجاد شده تحریم در سال ۲۰۱۲ توسط مراجع اعتبار بخشی اروپائی برای آزمایشگاه های ایران، با عقد قرارداد با مرجع اعتبار بخشی بین المللی (AB) آنالیتیکا، امکان ارزیابی و تائید صلاحیت بین المللی آزمایشگاه های آزمون بر مبنای استاندارد ( ایزو ) ISO/IEC17025 و آزمایشگاه های آزمون مهارت برمنبای استاندارد ISO/IEC 17043 تحت اعتبار مرجع ILAC-APLAC را فراهم نموده است.

مرجع آنالیتیکا در سال ۲۰۰۴ بعنوان یک نهاد مستقل غیردولتی، عضو رسمی و FULL MEMBER مرجع بین المللی آسیا پاسیفیک APLAC و مرجع ILAC گردیده است .

این مرجع توسط انجمنی متشکل از ۱۰۸ آزمایشگاه از جمله آزمایشگاه های خودرو سازی همچون دایملر BENZو BMW و VOLV ، بسیاری از آزمایشگاه های دارویی روسیه و اتحادیه اروپایی عضواین انجمن بین المللی آزمایشگاهی می باشند از جمله برخی آزمایشگاه های دامپزشکی همچون Laboratory of the Federal State Organization “Kaliningrad Interregional Veterinary Laboratory از سال ۱۹۹۱ در کشور روسیه تاسیس و از سال ۱۹۹۲ از آژانس فدرال مقررات فنی و اندازه شناسی روسیه مجوز رسمی در زمینه ارزیابی و تائید صلاحیت آزمایشگاهها را اخذ نموده است.

 

تائید صلاحیت بین المللی آزمایشگاه ها

گروه ICS با عقد قرارداد با مرجع اعتبار بخشی بین المللی امکان ارزیابی و تائید صلاحیت بین المللی آزمایشگاه های آزمون بر مبنای استاندارد ISO را فراهم نموده است

ISO/IEC 17025:2005

استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 در سال ۱۹۹۹ در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه و جایگزین هر دو آن ها شده بود ، در سال ۲۰۰۵ مورد تجدید نظر قرار گرفت . مراجع تائید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند بایستی این استاندارد را به عنوان مبنای تائید صلاحیت به کار می برند.

استاندارد ISO 17025 در آزمایشگاه ها برای اهداف زیر بکار گرفته می شود :

 1. به نتایج آزمونهای صورت پذیرفته در آزمایشگاه اعتبار دهی بین المللی می دهد.
 2. صلاحیت پرسنل آزمون کننده و مدیریت آزمایشگاه تائید بین المللی میگردند.
 3. فضای آزمایشگاه و تجهیزات مرتبط با آزمون.
 4. روشهای آزمون علی الخصوص آزمونهای in-house method  تائید صلاحیت بین المللی می شوند.
 5. اطمینان خاطر به مشتریان آزمایشگاه از جمله تامین منافع کلیه طرفهای ذینفع.
 6. استقرار سیستم مکتوب در جهت اجرای آزمون و تسهیل در انجام فعالیتها.
 7. مفهوم واقعی استاندارد سازی به معنی همه جا یک نتیجه آزمون تحقق می یابد.
 8. نتیجه آزمون ها در سراسر دنیا مورد تائید و اعتبار قرار می گیرند.

ISO/IEC 17043:2010

استاندارد ISO/IEC 17043، الزامات عمومی مربوط به صلاحیت مجریان / آزمایشگاه های آزمون مهارت و تدوین و اجرای الگوهای آزمون مهارت را تعیین می کند .
استاندارد ISO/IEC 17043 بین آزمایشگاه ها بطور گسترده ای برای اهداف زیر استفاده می شود :

 1. ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها برای انجام آزمون ها یا اندازه گیری و نظارت بر عملکرد آزمایشگاهی آزمایشگاه ها
 2. شناسایی مشکلات در آزمایشگاه ها و انجام اقداماتی برای بهبود مانند : روش های اجرایی نامناسب اندازه گیری ، اثربخشی آموزش و نظارت کارکنان یا کالیبراسیون تجهیزات
 3. ایجاد اثربخشی و مقایسه تست ها و روش های اندازه گیری
 4. اعتمادسازی بیشتر برای مشتریان آزمایشگاه
 5. شناسایی تفاوت های بین آزمایشگاهی
 6. آموزش آزمایشگاه های مشارکت کننده بر پایه نتایج چنین مقایسه ها
 7. صحه گذاری ادعاهای عدم قطعیت
 8. ارزیابی مشخصه های عملکردی یک روش (آزمایش های مشترک )
 9. تخصیص مقادیر به مواد مرجع و ارزیابی مناسب بودن آنها برای استفاده در آزمون یا اندازه گیری روش های خاص

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *