بیانیه مشترک روسای ILAC و IAF به مناسبت روز جهانی تایید صلاحیت

صدور گواهینامه Extended Shelf life) ESL) صنایع لبنی توسط ACS Canada
خرداد ۱۸, ۱۳۹۴
Water Footprint ، ردپای آب (۳)
خرداد ۲۳, ۱۳۹۴

بیانیه مشترک روسای ILAC و IAF به مناسبت روز جهانی تایید صلاحیت | Ics ایران

تایید صلاحیت: پشتیبانی از ارایه مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی

روز جهانی تایید صلاحیت در سال ۲۰۱۵ بر پشتیبانی تایید صلاحیت از ارایه مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی تمرکز دارد.تدارک و ارایه مناسب مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی یکی از بزرگترین چالشهای امروز ماست و هر روز بر اهمیت و پیچیدگی آن افزوده خواهد شد. خواه بدلیل رشد فزاینده جمعیت جهانی باشد یا از افزایش امید به زندگی نشات بگیرد، نیاز به تامین اطمینان و قوت قلب، سازگاری و مراقبتهای مقرون به صرفه اجتماعی و بهداشتی در حال فزونی است.

تایید صلاحیت ابزاری کلیدی برای ارایه دهندگان مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی در ارایه این نوع خدمات فراهم می سازد.

مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی اهداف کمابیش یکسانی را در تمامی بخشها دنبال می کند. تلاش برای ارایه خدماتی که میان کیفیت، اقتصاد و نیازهای زیست محیطی و اجتماعی و سرانجام دستیابی به تعالی تعادل ایجاد می کند. تعالی مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی در راستای نیاز به تامین اطمینان و اعتماد برای بیماران، خانواده ها، قانونگذاران و ارایه دهندگان مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی مشخص می شود.

نقش تایید صلاحیت در مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی، در واقع پشتیبانی از اطمینان های زیر است:

  • تایید صلاحیت به این مفهوم است که نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت، ارایه دهندگان مراقبتهای بهداشتی را بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت بین المللی گواهی می کنند و این ارایه دهندگان در چارچوب سطوح مختلف جهانی اطمینان بخشی عمل خواهند کرد. این استانداردها می تواند استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای پشتیبانی مستمر کیفی باشد و یا استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ برای تضمین تعالی در تامین تجهیزات پزشکی باشد.
  • تایید صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی/ بالینی بر اساس استانداردهای جهانی مانند ایزو ۱۵۱۸۹ از طریق فرآیندهای دقیق، صلاحیت فنی آزمایشگاه را به تمامی ذینفعان و از جمله ارایه دهندگان مراقبتهای بهداشتی، اثبات می کند که یک نوع نشان بین المللی برای اطمینان است.
  • آزمایشگاه بالینی تایید صلاحیت شده قادر به تضمین قابلیت مقایسه ای و اعتماد بین المللی و همچنین هم ارزی نتایج اندازه گیری از طریق به کار گیری مواد مرجع مناسب و روشهایی که بوسیله آنها بهبود مراقبت از بیمار پشتیبانی می شود، می باشند.
  • خدمات گواهی کردن تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱ (استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات) تامین کننده اطمینان بیماران در آندسته از سازمانها که اطلاعات شخصی آنها بررسی می شود، می باشد. این یکی از عناصر حیاتی در تامین مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی است.
  • خدمات بازرسی تایید صلاحیت شده در زمینه مراقبتهای اجتماعی، استانداردها را ارتقا داده و اطمینان و اعتماد را برای مشتریان و بخش عمومی تامین می کند. به طوریکه ارایه دهندگان خدمات مراقبتی به شکل مستقل در زمینه های ویژه و تخصصی مراقبتهای اجتماعی تحت بازرسی قرار می گیرند. این زمینه های تخصصی شامل زوال عقل، کم توانی آموزشی، پرستاری، بهداشت روانی و مراقبتهای خانگی می شود. ارایه دهنده مراقبتهای اجتماعی بوسیله استانداردهای سختگیرانه ای که توسط نهادهای بازرسی تایید صلاحیت شده به کار گرفته می شود، آماده انجام کار می شود. 

تعداد زیادی از مطالعات موضوعی، تحقیقات مستقل و اطلاعات پشتیبان از سراسر دنیا که ارزش تایید صلاحیت را در بخش مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی توضیح می دهد

با توجه به گسترش بازارهای جهانی بویژه در زمینه تجهیزات پزشکی، ساز و کار ترتیبات شناسایی چندجانبه IAF و ترتیبات شناسایی دوجانبه ILAC به تمامی بیماران، قانونگذاران و سایر ذینفعان کمک می کند تا اعتبار ارایه دهندگان مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی را از طریق تایید صلاحیت و یا خدمات گواهی تایید صلاحیت شده درک نمایند. صرفنظر از جغرافیا، آندسته از سازمانهایی که به ترتیبات شناسایی چندجانبه IAF و ترتیبات شناسایی دوجانبه ILAC مرتبط هستند، متعهد به تعالی و اطمینان بخشی حیاتی در ارایه مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی هستند.

علاوه بر تامین اطمینان، این سازو کار،کارایی و بهره وری را نیز تامین نموده و از چند باره کاری جلوگیری می نماید. هم ارزی معین و تایید شده که از طریق سازوکارهای MLA و MRA بدست آمده، به ارایه دهندگان مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی اجازه می دهد تا از تولید کنندگان و تامین کنندگانی استفاده نمایند که محصولاتشان به جای چند بار، تنها یکبار آزمون شده است. این موضوع هم در فرآیند اخذ تاییدیه های قانونی و هم در پذیرش آن در سراسر مرزها مصداق می یابد.

شاید بیشتر از هر موضوع دیگری داشتن اطمینان در ارایه مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی از اهمیت عمده ای برای استفاده کنندگان از این مراقبتها و قانونگذاران برخوردار باشد. تایید صلاحیت آزمایشگاه ها، نهادهای بازرسی و نهادهای گواهی کننده در نهایت منجر به اطمینان بخشی به بیماران و کلیه ذینفعان می شود. به کمک فرآیندهای قانونی و استانداردسازی که با سازو کار تایید صلاحیت همراه شده است مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی با کیفیت مطلوب ارایه می شود. در حالیکه کارایی تضمین شده است و از اکثر منابع مناسب در سراسر جهان استفاده شده است.

رویدادهای مهم، نشستهای مطبوعاتی، همایشها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با بزرگداشت روز جهانی تایید صلاحیت( WAD) دربیش از ۹۰ کشور رخ خواهد داد تا آگاهی از ارزش تایید صلاحیت افزایش یابد. این سازوکار تایید صلاحیت است که نقش مهمی در تامین اطمینان برای پشتیبانی از ارایه مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی بازی می کند.

برای اطلاعات بیشتر با نهاد تایید صلاحیت محلی در منطقه یا کشور خود تماس حاصل نمایید. ضمنا بروشور ترویجی برای گرامیداشت این مناسبت در وبسایت IAF.nu قابل دریافت است.ترجمه: سامان روح بخشان- مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

 

دیدگاه ها بسته شده است