برگزاری دوره بازآموزی سرممیزین ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵با صدور گواهی IRCA

امنیت زیستی (Biosecurity) و مدیریت کشاورزی – بخش (۱)
مهر ۱۵, ۱۳۹۴
ردپای آب در آینه آمار (۷)
مهر ۱۹, ۱۳۹۴

برگزاری دوره بازآموزی سرممیزین ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵با صدور گواهی IRCA | Ics ایران

به اطلاع کلیه ممیزین و سرممیزین سیستم های مدیریت کیفیت و دارندگان گواهی نامه های سرممیزی IRCA و RAB-QSA می رساند شرکت ICS که نماینده مرجع TMS Insight انگلستان در برگزاری دوره های آموزشی سر ممیزی با اعتبار IRCA  می باشد ، از ابتدای این هفته امکان برگزاری دور های بازآموزی IRCA به مدت دو  روز در محل دفتر ICS  واقع در تهران و یا در محل شرکتها امکانپذیر می باشد.

با برگزاری دوره دو روزه و اخذ امتحان نهایی ، به کلیه ممیزین گواهی IRCA  ویرایش سال ۲۰۱۵ اعطاء خواهد گردید.

 

دیدگاه ها بسته شده است