برگزاری دوره آموزشی ویژه سر ممیزین و ممیزین ICS – ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵

Water Footprint ، ردپای آب (۳)
خرداد ۲۳, ۱۳۹۴
ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک ISO 9001:2015 بخش ۶
خرداد ۳۰, ۱۳۹۴

برگزاری دوره آموزشی ویژه سر ممیزین و ممیزین ICS – ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ | Ics ایران

در تاریخ ۲۴ خرداد ماه تیم ممیزی شرکت ICS  در اولین دوره refresh training  در ارتباط با ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ شرکت نمودند. در این دوره آقایان دکتر شروین میرزاده و دکتر Ravshan از ICS روسیه به عنوان مدرسین این دوره نسبت به بازخوانی مجدد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ و برنامه های اجرایی ICS  در ارتباط با اعتبار بخشی و زمان صدور گواهی نامه های ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ توضیحاتی ارائه نمودند.

سپس اصول ۷ گانه جدید ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ مورد مرور قرار گرفت و دلایل حذف system approach مورد بررسی قرار گرفت .همچنین الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ و تغییرات آن مرور گردید.

در پایان دوره سرکار خانم دکتر عدالتی فرد شرح خدمات جدید سال ۲۰۱۵ میلادی را برای ممیزین تشریح نمودند.IMG_5677 IMG_5680 IMG_5697

دیدگاه ها بسته شده است