برگزاری آخرین دوره سر ممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ در سال ۹۲

تجدید چاپ کتاب HSE
اسفند ۱۶, ۱۳۹۲
چاپ کتاب جیبی استاندارد رضایت مشتری ایزو ۱۰۰۰۴ ویرایش سال ۲۰۱۲
اسفند ۱۷, ۱۳۹۲

برگزاری آخرین دوره سر ممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ در سال ۹۲ | Ics ایران

دوره سر ممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ با اعتبار از مرجع بین المللی RAB QSAدر تاریخ چهارم الی هشتم اسفند در محل آکادمی ICSبا شرکت ۱۰ نفر از متخصصین صنایع غذایی و دامپزشکی به مدت ۴۰ ساعت برگزار گردید.در پایان هر روز از دوره ، شرکت کنندگان در آزمون اختصاصی شرکت نموده و در پایان روز هشتم اسفند امتحان پایانی اخذگردید.

22000 course

شرکت کنندگانی که موفق به اخذ نمرات حداقلی مورد نیاز RAB QSA گردند ضمن دریافت گواهی نامه Lead Assessorدر حوزه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی از مرجع بین المللی RAB QSA به عنوان سرممیز ACSانگلستان و ICSکانادا انتخاب و در ممیزی های بعدی به عنوان ممیز تحت آموزش Trainee بکار گرفته خواهند شد تا پس از طی مراحل تعریف شده بین المللی به عنوان ممیز با کارت تجاری ممیز تخصصی و سپس سر ممیز در ممیزی های شرکت ACSو ICS حضور پیداخواهند نمود.

علاقمندان به در شرکت این دوره در سال ۹۳ برای اطلاع از تاریخ و شرایط ثبت نام با  آکادمی ICS سرکارخانم خلیلی تماس حاصل فرمایند.

دیدگاه ها بسته شده است