بانک پاسارگاد ایزو پایش رضایت مشتری ISO 10004 صادره از مرجع ICS را تمدید کرد.

مالی و اعتباری عسکریه ایزو ۱۰۶۶۸-ارزشیابی برند سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ خودرا از ICSدریافت کرد.
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۴
شرکت رادیاتور سازی ایران گواهی تضمین کیفیت محصولات سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ را تمدید کرد.
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۴

بانک پاسارگاد ایزو پایش رضایت مشتری ISO 10004 صادره از مرجع ICS را تمدید کرد. | Ics ایران

بانک پاسارگاد که برای کل مجموعه خود از مرجع ICS-ACS گواهی نامه ایزو ۱۰۰۰۴ دریافت کرده بود با انجام ارزیابی سالیانه ۲۰۱۵-۲۰۱۶ گواهی ایزو ۱۰۰۰۴ خود را تمدید کرد.

بانک پاسارگاد که در بسیاری از فاکتورهای ارائه خدمات بانکی جزء بانک های سرآمد کشور و در گروه بانک های خصوصی قراردارد ، با ارائه اطلاعات دقیق از سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتری که بخشی از سیستم اجرایی EFQM بانک پاسارگاد می باشد ، موفق گردید الزامات ایزو ۱۰۰۰۴ ویرایش سال ۲۰۱۲ را تامین و برای یکسال دیگر گواهی نامه خود را تمدید نماید.

به اختصار مروری بر فواید این استاندارد خواهیم داشت .

در دنیای پر رقابت امروزی که عرضه بیشتر از تقاضا است ، رضایتمندی ، وفاداری و  نگهداری مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به یکی از استراتژیهای مهم برای  موفقیت سازمانها تبدیل شده است . اندازه گیری،پایش وافزایش رضایت مشتری یکی  ازحیاتی ترین فعالیت هر سازمانی  بشمار       می آید و در کنار آن حفظ و نگهداری  مشتریان قدیمی و جدید ، راهکار اساسی برای کسب درآمد بیشتر و سودآوری می باشد .

موفّق ترین سازمان های دنیا هر ساله  رضایت مندی مشتریان خود را به صورت عدد محاسبه نموده  و علاوه بر قیاس آن با سایر رقبا ،    در جهت افزایش این عدد تلاش  می نمایند .

به یاد داشته باشید مشتریان وفادار ، فروشندگان واقعی و غیر مستقیم شما در شبکه فروش می باشند که توصیه های آنها به سایر مشتریان بالقوه بسیار نافذ و اثر بخش می باشد .

استاندارد رضایت مندی مشتری ISO10004 ویرایش سال ۲۰۱۲ جدیدترین استاندارد در حوزه مشتری مداری می باشد که می تواند به رونق کسب وکار شما وارائه یک چهره جدید از سازمان شما در ذهن مشتری به عنوان یک سازمان مشتری مدار کمک شایانی نماید .

اطلاعات بدست آمده از پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان می تواند  به شناسایی فرصت ها ی بهبود  سازمان در راهبردها ،محصولات ،فرایندها و ویژگی هایی که توسط مشتریان با ارزرش تلقی می شود  کمک نماید.

سنجش و پایش رضایت مشتریان با استفاده از تکنیک های مختلف،به سازمان  کمک می کند  تا از  نیارهای دلشاد کننده مشتری که معمولاً توسط مشتری بیان نمی شود  و برای سازمان ناشناخته است آگاه شوند.

این استاندارد همچنین به سازمان کمک می نماید تا:

 • انواع مشتری و خصوصیلات آنها را تعیین نماید
 • برنامه جمع آوری داده ها از مشتری را تهیه نماید.
 • انواع خواسته ها و نیازهای مشتریان را جمع آوری نماید
 • جملات مبهم و گنگ مشتری را به جملاتی روشن تبدیل نماید.
 • مهم ترین نیازها ی مشتری را تعیین و اولویت بندی نماید.
 • ارتباط بین نیازهای مهم را روشن نماید..
 • نیازهای مشتری را بصورت عملیاتی تعریف نماید.
 • مشخصه هلای کیفی نیازها را تعیین نماید.
 • فرایند پاسخگویی را طراحی نماید.
 • سنجش متناسب با نیاز مشتری را تعیین نماید.
 • ابزارهای لازم برای رضایت مندی مشتریان مهیا  شود.
 • برای اجرا برنامه ریزی نماید.
 • اطلاعات مفید و جامعی از تجربیات، نفطه نطرات و خواسته های مشتریان  بدست آورد.
 • شاخص های بهتر از ارزیابی عملکرد  تعیین گردد
 • توان  رقابتی خود را افزایش دهد.
 • کارکنان خود را در خصوص ارتباط موثر با مشتریان توانمند سازد.
 • محیط کاری مناسب جهت  استقبال از مشتریان فراهم آورد.
 • در مشتری ایجاد حس اهمیت، اطمینان،همدلی و  رضایت نماید.
 • گزارشی منطقی از نقاط ضعف  و قوت سازمان با استفاده از دیدگاه گروه های مختلف مشتریان بدست آورد.
 • وجهه و اعتبار سازمان را افزایش دهد.
 • در مشتری ایجاد هیجان های مثبت ذهنی نماید.
 • از اتلاف ، دوباره کاری ها و مغایرت ها جلوگیری نموده یا آنها را رفع نماید

دیدگاه ها بسته شده است