برنامه سالیانه آموزشی
آبان ۶, ۱۳۹۳
ایزو ۱۴۰۰۱ و مشکلات زیست محیطی ایام محرم
آبان ۱۱, ۱۳۹۳

ایمنی مواد غذایی و سلامت عزاداران حسینی | Ics ایران

یادداشتی از علی مبارکی -سرممیز استاندارد کیترینگ مواد غذایی از انگلستان

یکی از زمان هایی که احتمال رشد برخی آلودگی های میکروبی در هنگام سرد کردن مواد غذایی و خورشت ها در هیئتهای عزاداری بوجود میآید در دهه محرم تشدید می شود ضرورت دارد نظارتهای وسیعی بر روی فرآیند آماده سازی و طبخ  تا زمان سرو مواد غذایی صورت پذیرد.این الزامات

جهت یادآوری نکات مهم ذیل را رعایت فرمایید:

-فرآیند اماده ساز ی گوشت نیابد در فضای گرم صورت پذیرد.دمای محیط فعلی مثل ۱۴-۱۵ درجه سانتی گراد بسیار برای پستایی گوشت مناسب است.

-فرآیند سرد سازی نیز نیاید در فضای گرم آشپزخانه صورت پذیردوبهترین دما برای سرد سازی خورشت ها دمای یخچال می باشد.متاسفانه بیشترین بار آلودگی مواد غذایی در هنگام سرد سازی صورت می پذیرد.استاندارد های کیترینگ مواد غذایی سازمان ملل واتحادیه اروپا تاکید دارد که سرد سازی مواد طبخ شده باید ظرف ۲۰ دقیقه صورت پذیرد و دمای نگهداری یا باید در دمای زیر ۴ درجه سانتی گراد یا بالای ۶۲ درجه سانتی گراد صورت پذیرد.

-نگهداری گوشت باید در دمای زیر ۴ درجه سانتی گراد صورت پذیرد.

-باید از پخت عمقی گوشت اطمینان حاصل شود .دمای عمق گوشت قرمز حداقل ۸۵ و دمای عمق گوشت سفید باید ۸۰ درجه سانتی گراد شود.

-مواد لبنی باید در دمای زیر ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شوند.

دیدگاه ها بسته شده است