الزامات مستندات مورد نیاز اعتبار بخشی و تایید صلاحیت گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ آنالیتیکا-۲

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۶)
آذر ۲۴, ۱۳۹۵
الزامات مستندات مورد نیاز اعتبار بخشی و تایید صلاحیت گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ آنالیتیکا-۳
دی ۱۵, ۱۳۹۵

الزامات مستندات مورد نیاز اعتبار بخشی و تایید صلاحیت گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ آنالیتیکا-۲ | Ics ایران

۴-۲ الزامات سیستم کیفیت در ایزو ۱۷۰۲۵

نیازمندی مستند سازی:

  • تدوین خط مشی کیفی در ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه
  • تدوین اهداف کیفی کلان در ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه
  • تدوین نظامنامه کیفیت در ایزو ۱۷۰۲۵
  • روشهای اجرائی مستند شده در ایزو ۱۷۰۲۵

 

۴-۲-۱ مدیریت آزمایشگاه باید یک سیستم کیفیت مناسب را در راستای فعالیتهای مرتبط، استقرار ، اجرا و نگهداری کند. مدیریت آزمایشگاه باید سیاستها، سیستمها ، برنامه ها ، روشهای اجرایی و دستورالعملها را مستند نماید. مستندات سیستم کیفت باید با یکدیگر مرتبط بوده ، درک شده ، در دسترس بوده و اجرا شده باشد.

۴-۲-۲ مدیریت آزمایشگاه باید اهداف و خط مشی ها را تعریف کرده و مستند نماید. مدیریت آزمایشگاه باید مطمئن شود که این اهداف و خط مشی ها در یک نظامنامه کیفی مستند شده است.

اهداف کلان باید بصورت خط مشی کیفی تنظیم و در نظامنامه کیفی درج گردد. خط مشی کیفی در ایزو ۱۷۰۲۵ باید بوسیله مدیریت ارشد اجرایی صادر شود. (‌امضاء شده و اعلام شود )

خط مشی کیفی باید شامل موارد ذیل باشد :

– بیانیه‎‎ای از خواسته‎های مدیران آزمایشگاه  در ایزو ۱۷۰۲۵

– هدف سیستم کیفیت  در ایزو ۱۷۰۲۵

– نیاز به ذکر این مطلب که کلیه پرسنل مرتبط با فعالیتهای آزمون و کالیبراسیون در داخل آزمایشگاه ، عضو نزدیک و مرتبط آزمایشگاه خود بوده و کلیه خط مشی و روشهای اجرایی مستند شده کیفی را در فعالیتهای خود بکار می‎گیرند.

– مدیران آزمایشگاه متعهد به ارائه خدمات به مشتریان با رعایت قواعد حرفه‎ایی و کیفی می‎باشند.

– مدیران آزمایشگاه متعهد به انطباق خود با این استاندارد در ایزو ۱۷۰۲۵می‎باشند.

– در صورت نیاز خط مشی کیفی می‎تواند شامل این مطلب نیز باشد که آزمونها باید همیشه در مطابقت با روشهای استاندارد شده و نیازهای مشتریان باشد.

۴-۲-۳ نظامنامه کیفیت باید مرجعی برای پشتیبانی روشهای اجرایی ( سیستمی و فنی ) باشد.

در نظامنامه کیفیت باید ساختار مستندات سیستم کیفیت قید گردد. نظامنامه کیفیت  در ایزو ۱۷۰۲۵ باید همیشه بروز باشد.

۴-۲-۴ نظامنامه کیفیت در ایزو ۱۷۰۲۵ باید قوانین و مسئولیتهای مدیریت فنی و مدیر کیفی را تعریف نماید. بخشی از

 مسئولیتهای مدیران فنی و کیفی اطمینان از انطباق اجرایی با نیازمندیهای این استاندارد در ایزو ۱۷۰۲۵ می‎باشد.

دیدگاه ها بسته شده است