ایجاد بخش خدمات مدیریت کیفیت پروژه های عمرانی در شرکت ICS

اتمام حفاری ۵۰۰۰ متری فاز یک میدان مشترک گازی پارس جنوبی
آذر ۱۴, ۱۳۹۳
ایزو ISO 14001- نانو کاتالیستی که آلایندگی هوا را کاهش می دهد
آذر ۱۴, ۱۳۹۳

ایجاد بخش خدمات مدیریت کیفیت پروژه های عمرانی در شرکت ICS | Ics ایران

مقدمه :نظر به گسترش پیوسته سازمان های صنعتی، اداری و لزوم بهره گیری صحیح ازامکانات محدودبرای تأمین نیازهای روزافزون جامعه، هدایت سازمان های تولیدی، صنعتی و دولتی در تحقق هدف های سازمانی و ایفای وظیفه، احتیاج به مدیریت های صنعتی و اداری پیشرفته و متکی به اصول علمی داشته و به کارگرفتن فنون جدید در مدیریت ها ضروری است . در عین حال محیط امروز سازمانها، مدیران را با چالشهای جدیدی روبه رو می سازدو هرروز پویاتر از قبل می شود . رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول نیازهای مدیریتی جدیدی را مطرح می کند . مفاهیم مشارکت، توانمندسازی، کارگروهی، انعطاف و نظیر اینها، به منزله مسائل روز سازمانها، مدیران را به خود مشغول می دارند . در کنار این موارد، تقاضاهای جدیدتر برای بهره وری و مزیت رقابتی، ازطریق ” کاراترکردن عملیات ” ، ” بهره گیری ازفن آوری جدید ” ، ” تعهدوالتزام به ارائه محصولات و خدمات کیفی ” و ” جلب رضایت مشتری وارباب رجوع ” مطرح می شوند . در این میان مدیریت کیفیت جامع یکی از مفیدترین و مؤثرترین روشهای مورد استفاده در سیستمهای مدیریتی به شمار می آید که به نحو شایسته ای مباحث کیفیت را دربر دارد . منبع:civilica.com

شرح خدمات ICS  در ایران :

این شرکت با بکارگیری مدل اجرایی ICS GROUP در سراسر دنیا اقدام به ارزیابی و ممیزی و صدور گواهی نامه مدیریت کیفیت در پروژه های عمرانی می نماید.مهمترین فاکتور های مورد ارزیابی این استاندارد عبارتست از:

کیفیت اجراء ،

توجه به محیط کار و نیروی انسانی 

توانمندسازی مستمر ،

برآورده کردن نیازهای متقاضیان ،

کاهش دوباره کاری ها ،

افزایش مشارکت کارکنان و کارگروهی

وسوداوری متمرکز گردیده است.

 

دیدگاه ها بسته شده است