اهم خدمات شرکت ICS در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، دامداری و گیاهان دارویی

Water Footprint ، ردپای آب (۵)
مهر ۸, ۱۳۹۴
ردپای آب در آینه آمار (۶)
مهر ۱۴, ۱۳۹۴

اهم خدمات شرکت ICS در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، دامداری و گیاهان دارویی | Ics ایران

ردیف

واحد تولیدی

گواهینامه

۱

مزارع و باغ و محصولات گلخانه‌ای

GAP

Organic

Pesticide Residue Free GMO Free

۲

واحدهای تولیدی: دامداری، زنبورداری،

شیلات و طیور

GDP

GBP

GAqP

GPP

ASC

۳

گیاهان دارویی (تولید و فرآوری)

GMP

GACP

Organic

Natural

۴

صنایع غذایی غیر فرآوری

GAP

Organic

۵

صنایع غذایی فرآوری شده

Functional Food

Diet Food

Gluten Free

۶

کشت و صنعت

GAP

GMP

۷

خوراک دام و طیور

GMP+

۸

تولید کننده های کود

و ورمی‌کمپوست

Organic

Bio Fertilizer

۹

تولید کننده های محصولات زیستی

و محصولات سبز

Bio Products

Green Products

۱۰

مدیریت جنگل و

مدیریت مزارع کشاورزی

FSC

GMaP

۱۱

مراحل بهداشت، توزیع و انبارداری محصولات دامی و کشاورزی

GHP

GDP

GSP

۱۲

صنایع غذایی و لبنی

HACP

۲۲۰۰۰

ESL

 

۱۳

مدارس زیست محیطی

Echo School

دیدگاه ها بسته شده است