انجام ارزیابی سالیانه اعتبار بخشی ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه پتروشیمی خراسان صورت پذیرفت

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۳)
مهر ۲۴, ۱۳۹۵
لزوم ایمنی در آزمایشگاه های نانو – بخش (۲)
مهر ۲۶, ۱۳۹۵

انجام ارزیابی سالیانه اعتبار بخشی ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه پتروشیمی خراسان صورت پذیرفت | Ics ایران

بر اساس دستورالعمل شماره ۲۱۸ سازمان اعتبار بخشی آنالیتیکا ، ارزیابی سالیانه ازمایشگاه پتروشیمی خراسان صورت پذیرفت.

درتاریخ ۱۸ و ۱۹ مهرماه سال جاری آزمایشگاه شرکت پتروشیمی خراسان براساس ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش سال ۲۰۰۵ میلادی مورد ارزیابی سالیانه مرجع اعتبار بخشی آنالیتیکا (AB) قرار گرفت.

طبق دستورالعمل مرجع AB آنالیتیکا و برنامه ریزی صورت پذیرفته ، آقای علی مبارکی به عنوان ارزیاب مرجع AB آنالیتیکا و آقای محمود زیبانیا بعنوان متخصص گروه ارزیابی در محل آزمایشگاه واقع در کیلومتر ۵ جاده بجنورد – مشهد در تاریخ های فوق الذکر حضوریافته و گزارش ارزیابی طی روزهای کاری بعدی به مرجع آنالیتیکا ارسال و اعتبار گواهی نامه اعتبار بخشی آنالیتیکا -ilac برای یک سال میلادی تمدید گردید.

دیدگاه ها بسته شده است