الزامات مستندات مورد نیاز اعتبار بخشی و تایید صلاحیت گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ آنالیتیکا-۵

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۱۱)
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵
مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۱۲)
خرداد ۲۷, ۱۳۹۶

الزامات مستندات مورد نیاز اعتبار بخشی و تایید صلاحیت گواهی ایزو ۱۷۰۲۵ آنالیتیکا-۵ | Ics ایران

۴-۵ پیمانکاران فرعی آزمون و کالیبراسیون
نیازمندی مستند سازی:

 لیست پیمانکاران فرعی معتبر
 پیشنهاد می شود روش اجرائی ارزیابی پیمانکاران فرعی آزمون و کالیبراسیون تدوین گردد ( الزام نمی باشد)

۴-۵-۱ وقتی یک آزمایشگاه اجباراً فعالیتهایش را به پیمانکار فرعی واگذار می‎نماید. ( بدلیل شرایط پیش‎بینی نشده، یا بارکاری، قراردادهای بزرگ یا اینکه یک قرارداد نیاز به تخصصهای فنی ویژه‎ایی داشته باشد)، این فعالیتها باید به یک پیمانکار فرعی صاحب صلاحیت واگذار شود.
۴-۵-۲ آزمایشگاه باید تاییدیه‎ایی ( حتی‎الامکان بصورت مکتوب ) از مشتری دریافت کند مبنی بر اینکه آزمونهای مشخصی یا یک قسمت از یک آزمون را به پیمانکار فرعی واگذار می‎کند.
۴-۵-۳ آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که پیمانکار فرعی صلاحیت و شایستگی اجرای فعالیتهای موردنیاز را دارد و در انطباق با نیازمندیهای این استاندارد می‎باشد.

یادآوری : در برخی شرایط، مشتری پیمانکار فرعی را برای انجام فعالیتهایش مشخص می‎نماید، در این موارد، آزمایشگاه قادر نخواهد بود که صلاحیت پیمانکار فرعی را ارزیابی کند.، لذا مسئولیت بر روی نتایج حاصله نیز نخواهد داشت.

۴-۵-۴ آزمایشگاه همیشه مسئولیت فعالیتهای پیمانکاران فرعی را در مقابل مشتریان خواهد داشت.
۴-۵-۵ آزمایشگاه باید یک لیست بروز شده از پیمانکاران فرعی ( که برای انجام پیمانکاری آزمون بکار گرفته
می‎شوند ) را تهیه نموده و سوابق ارزیابی‎های صورت پذیرفته را نگهداری نماید.

۴-۶ خرید و خدمات تامین‎کنندگان
نیازمندی مستند سازی:

 تدوین روش اجرائی خرید و خدمات تامین کنندگان
 لیست تامین کنندگان خدمات

۴-۶-۱ آزمایشگاه باید سیاست‎ها و روشهای اجرایی برای خرید خدمات و انتخاب تامین‎کنندگانی که بر کیفیت آزمونها اثر‎گذار هستند، را بکار گیرد.
روشهای اجرایی برای خرید، دریافت و انبارداری مواد مرتبط با آزمونها تدوین شود.
۴-۶-۲ آزمایشگاه باید فقط از خدمات و تامین‎کنندگانی استفاده نماید که نیازهای کیفی را برآورده کنند.
خدمات و تامین‎کنندگان بکار گرفته شده باید نیازمندیهای مشخص شده را برآورده نمایند.
سوابق اجرایی مرتبط با بررسی انطباقات باید نگهداری شود.
۴-۶-۳ برای آیتمهای موثر بر کیفیت، اسناد خرید باید شامل تشریح داده‎های محصولات سفارش داده شده باشد. اسناد خرید باید از لحاظ فنی بررسی و تصویب شود.

یادآوری : توصیف و تشریح ممکن است شامل نوع، کلاس، درجه، کدهای شناسایی، مشخصات، نقشه‎ها، وسایل بازرسی و یا سایر داده‎های فنی شامل نتایج آزمونهای تصویب شده،نیازهای کیفی استاندارد سیستم کیفیت باشد.

۴-۶-۴ آزمایشگاه باید اطمینان یابد که مواد مصرفی و کالاهای خریداری شده‎ای که موثر بر کیفیت هستند،
تا زمانیکه بازرسی و تایید نشوند، مورد استفاده قرار نمی‎گیرند.
هدف بازرسی و تایید، اطمینان از انطباق مواد مصرفی و کالاها با مشخصات استاندارد یا نیازمندیهای تعریف شده در روشهای مرتبط می‎باشد.
۴-۶-۵ آزمایشگاه باید تامین‎کنندگان خدمات مهم۱ را ارزیابی نموده و سوابق ارزیابی آنها را نگهداری و
لیست مصوبی از آنها را تهیه نماید.

تولید و تالیف توسط ایزو ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *