اقلیم هوشمند در کشاورزی، جنگلبانی و شیلات یا (Climate-smart Agriculture, Forestry and Fisheries(CSA

اصول چهارگانه کشاورزی ارگانیک
دی ۱۲, ۱۳۹۴
صدور گواهینامه SFBBغذای سالم‌تر، کسب و کار بهتر (Safer Food, Better Business) توسط ICS ایران
دی ۱۳, ۱۳۹۴

اقلیم هوشمند در کشاورزی، جنگلبانی و شیلات یا (Climate-smart Agriculture, Forestry and Fisheries(CSA | Ics ایران

یادداشتی از سرکار خانم دکتر عدالتی فرد مدیر تحقیق و توسعه ICS

اقلیم هوشمند، مفهوم جدیدی است که در سال ۲۰۱۰ میلادی توسط FAO در همایش کشاورزی، امنیت غذایی و تغییر اقلیم در لاهه تعریف شد و در رسیدن به اهداف توسعه پایدار کمک می کند.

این مفهوم با در نظر گرفتن امنیت غذایی و تغییرات اقلیمی، سه بعد توسعه پایدار یعنی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را تلفیق می کند. سه رکن اصلی این مفهوم عبارتند از:

  1. افزایش پایدار بازده و درآمد در کشاورزی
  2. سازگاری و انعطاف در برابر تغییر اقلیم

۳٫ کاهش و یا حذف انتشار گازهای گلخانه ای، تا جایی که امکان دارد.

 CSA رویکرد نوینی با هدف توسعه فنی، شرایط سیاسی و سرمایه‌گذاری برای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی و امنیت غذایی با وجود تغییرات آب و هوایی، را در بردارد.

 اندازه، سرعت و دامنه گسترده‌ای از اثرات تغییرات آب و هوا در سیستم های کشاورزی، نیاز به ایجاد یک اطمینان از ادغام این ارکان در طرح های ملی کشاورزی، سرمایه گذاری و برنامه ها را ضروری می سازد.

 

دیدگاه ها بسته شده است