آبان ۴, ۱۳۹۲
تالیف و ترجمه استاندارد ISO 22000و ISO 22002-1
اسفند ۱۵, ۱۳۹۲

اعتبار بخشی ILAC ایران خودرو | Ics ایران

آزمایشگاه مرکز تحقیقات ایران خودرو NPDدر تاریخ سوم دسامبر ۲۰۱۳ موفق به اعتبار بخشی ۱۹ آزمون خودرو از مرکز اعتبار بخشی آنالیتیکا تحت اعتبار مراجع بین المللی ILAC-APLACگردید. این ممیزی با حضور پروفسور بولدیرو -دکتر گوساروا و دکتر علی مبارکی از آنالیتیکا در طی ماه نوامبر ۲۰۱۳ در محل آزمایشگاه NPD برقرار گردید.در حال حاضر با توجه به تحریم اعتبار بخشی آزمایشگاه های ایرانی این امر موفقیت بزرگی برای صنایع از جمله ایران خودرو در کسب اعتبار بین المللی می باشد.فقط مرجع بین المللی آنالیتیکا تحت اعتبار ILAC-APLACایران را در فهرست تحریم ها قرار نداده و هیچگونه محدودیتی برای همکاری با  ایران ندارد. 20131026_145657

دیدگاه ها بسته شده است