اطلاعیه مهم برای صادر کنندگان-ایزو ۹۰۰۱ +استاندارد اجباری ایران

ایزو ۱۷۰۲۵ و عدم قطعیت -۶
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۳
صدور گواهینامه های تخصصی محصولات کشاورزی ( بخش اول)
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۳

اطلاعیه مهم برای صادر کنندگان-ایزو ۹۰۰۱ +استاندارد اجباری ایران | Ics ایران

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی سازمان ملی استاندارد ایران، جدول کامل کالاهای صادراتی مشمول اجرای استاندارد اجباری را اعلام کرد.

در اجرای مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب سال ۱۳۷۱ و مصوبات شورای عالی استاندارد، کالاهای مندرج در این مجموعه، مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت صادرات می باشند.

کلیه صادرکنندگان موظف به رعایت مقررات مربوطه هستند و صادرات اینگونه کالاها با کیفیت پایین تر از استانداردهای مورد قبول سازمان یا مشخصات فنی ثبت شده در موسسه، ممنوع است.

گمرک ایران نیز بر طبق قانون و آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از صدور کالاهایی که اجرای استاندارد آن ها اجباری اعلام گردیده و فاقد گواهینامه انطباق از سازمان ملی استاندارد ایران باشند، جلوگیری می نماید.

 برای مشاهده لیست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد فایل فوق را دانلود نمایید.۶۷۲۴۷

دیدگاه ها بسته شده است