صدور گواهی‌نامه مدیریت تلفیقی آفات (IPM (Integrated Pest Management توسط ICS
دی ۱۶, ۱۳۹۳
آزمایشگاه پتروشیمی پردیس عسلویه توسط سر ارزیابان بین المللی ILAC مورد ارزیابی ISO 17025 قرار خواهد گرفت
دی ۱۷, ۱۳۹۳

استاندارد ISO 14046:2014 منتشر شد. | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های مدیریت کیفیت در صنعت ساختمان ICS

این استاندارد جز، سری استانداردهای مدیریت محیط زیست است که دربر گیرنده : اصول ، نیازمندیها و خطوط راهنما ، در خصوص ارزیابی میزان مصرف و تاثیرگذاری در چرخه آب (water footprint) می باشد که در سطوح مختلف ؛ محصول، فرایند و سازمان مد نظر قرار می گیرد.ISO 14046:2014

Environmental Management — Water Footprint—principles,requirements and guidelines

با استفاده از این استاندارد میتوان ارزیابی های لازم از وضعیت آب را در قالب یک ارزیابی منفرد و یا بخشی از ارزیابی جامع محیط زیستی به انجام رسانده و نتایج را بصورت گزارش ایجاد نمود.در این استاندارد فقط آن بخش از اثرات زیست محیطی هوا و خاک که مشخصا بر آب تاثیر گذار می باشند مورد نظر قرار می گیرد.

از فوائد بکارگیری این استاندارد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

–         ارزیابی از موضوعات بالقوه محیط زیستی که میتواند اثر نامطلوب بر روی آب داشته باشند.

–         ایجاد زمینه مناسب جهت کاهش اثرات نامطلوب بر روی آب

–         فراهم نمودن شرایط مناسب جهت مدیریت آب و استفاده مطلوب از آن

–         ایجاد زمینه مساعد جهت تهیه اطلاعات و گزارشات مستمر و علمی در خصوص مصرف آب

–         ایجاد نگاه مثبت نزد مشتریان و ذینفعان با توجه به نوع نگرش و عملکرد پایدار سازمان در جهت اهمیت بخشی به آب و مصرف بهینه آن

در نتیجه با توجه به ارزش فوق العاده آب در چرخه زندگی بشر و بحران روزافزون آن در کشور، اهمیت بکارگیری و استفاده از اینگونه استانداردها در کلیه صنایع و سازمانهای دولتی و غیردولتی هر روز بیشتر می شود زیرا که از این طریق،موضوع آب به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران، در کنار بقیه اهداف سازمانی مطرح و برقرار می گردد تا دنبال آنگامی موثر در حفظ این سرمایه حیاتی برداشته شود.

شرکت ICS آمادگی دارد تا نسبت به انجام مطالعه  پروژ ه های ارزیابی میزان مصرف و تاثیرگذاری در چرخه آب بر اساس استاندارد ISO 14046 همکاری لازم را با سازمانهای متعهد به رعایت الزامات زیست محیطی انجام دهد.

دیدگاه ها بسته شده است