استاندارد ایزو ۱۰۰۱۸ راهنمای تقویت مشارکت منابع انسانی سازمان

الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵-بخش ۱۰
آذر ۱۶, ۱۳۹۵
فواید اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ISO 17025 با اعتبار ilac- آنالیتیکا
آذر ۲۱, ۱۳۹۵

استاندارد ایزو ۱۰۰۱۸ راهنمای تقویت مشارکت منابع انسانی سازمان | Ics ایران

یادداشتی از خانم دکتر عدالتی فرد -مدیر تحقیق و توسعه ICS

اخیرا سازمان ایزو، استاندارد ایزو  ISO 10018 را با هدف کسب دریافت بهترین نتیجه از پرسنل در زمینه پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردایزو  ISO 9001، ارائه داده است که برای همه سازمان ها در هر اندازه، نوع و فعالیت کارایی دارد.

 استاندارد ایزو ISO 10018:2012، دستورالعمل‌هایی را برای مشارکت بیشتر پرسنل و ارزیابی شایستگی (competence) آنها تدوین نموده‌است که می‌تواند به عنوان ابزاری مفید برای رؤسا، مدیران، سرپرستان، متخصصان کیفیت ایزو ، نمایندگان و مدیران منابع انسانی در نظر گرفته شود.

به صورت گذرا ایزو ISO 10018 به موارد زیر می پردازد:

  1. فرآیندهایی که یک سازمان برای پیاده سازی و شایستگی پرسنل استفاده می نماید.
  2. اقداماتی که به منظور تقویت مشارکت پرسنل در نظر گرفته می شود.
  3. اقداماتی که در مواجهه با الزامات سیستم مدیریت کیفیت انجام می‌شود.

 هدف اصلی این استاندارد ایزو ، برآورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت ایزو  ۹۰۰۱و فرآیندهای آن است که به میزان مشارکت افراد کارامد و توجیه کامل و مناسب آنها در سازمان بستگی دارد.

 درحقیقت این استاندارد تاکید می‌کند که به منظور دست‌یابی به نتایجی که مطابق و در راستای استراتژی‌ها و ارزش‌های سازمان است، مشارکت پرسنل در سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ سازمان مهم می باشد و ایجاد ارزش برای آنها، دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل می‌کند.

برای ایجاد ارزش و مشارکت شایسته پرسنل توام با صلاحیت، مواردی از جمله: شناسایی، توسعه، ارزیابی معلومات، مهارت‌ها، رفتار و محیط کار، بسیار مهم و حیاتی است.

استاندارد  ایزو ISO 10018 رویکردی فرآیند محور را در بر می‌گیرد و چنانچه نظارت، اندازه گیری و تحلیل صحیح صورت پذیرد نتایج ارائه شده حاکی از توانمندی مدیران ارشد در بهبود تصمیم گیری‌ها می باشد که در نهایت به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و افزایش سطح رضایت مندی مشتری منجر می شود.

منبع: سایت ایزو

شرکت ICS آمادگی دارد نسبت به ارزیابی سازمان ها و شرکت ها از نظر استاندارد ایزو ۱۰۰۱۸، اقدام نماید. در صورت نیاز با دفتر این شرکت در تهران با شماره های ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس حاصل نمایید.

فهرست بندی استاندارد ایزو ۱۰۰۱۸ از شاکله استاندارد ایزو ۹۰۰۱ بهره می برد، بندهای این استاندارد عبارت است از:

۴- مدیریت مشارکت و صلاحیت کارکنان

۶- مدیریت منابع

۷- پدیدآوری محصول

۸- مدیریت، تحلیل و بهبود

علاوه بر این دو پیوست به نام های زیر در این استاندارد وجود دارد.

پیوست الف: عوامل انسانی تاثیر گذار بر سیستم های مدیریت کیفیت ایزو

پیوست ب: خود ارزیابی.

فرایند مشارکت کارکنان شامل تعدادی عوامل انسانی به شرح زیر است:

ارتباطات: یکپارچه کردن کارکنان و توسعه درک مشترک آنها

استخدام: فرایند یافتن منابع، غربالگری و انتخاب کارکنان برای سمت های سازمانی

آگاهی بخشی: برقراری ارتباط به منظور آگاه سازی کارکنان از نیازمندی های ایزو ۹۰۰۱ در سازمان برای نگهداری سیستم مدیریت کیفیت

درگیرکردن: تعهد مدیریت سازمان به اینکه مشارکت و توسعه درک مشترک بین کارکنان و مدیران آنها را بهبود بخشد.

کارگروهی و همکاری: این دو مقوله موقعی رخ می دهد که کارکنان با یکدیگر برای یک هدف مشترک کار می کنند.

مسئولیت و اختیار: مدیران مسئول هستند که اختیارهای لازم برای کارکنان را تامین نمایند تا آنها بتوانند درباره کارهایشان تصمیم های لازم را بگیرند.

خلاقیت و نوآوری: برخورداری از سطح بالایی از خلاقیت موفقیت را در پی دارد. توانمندی خلاقیت، حسی برتر از انجام کارها را ایجاد می کند و پیرو آن مشارکت را افزایش می دهد.

شناخت و پاداش دهی: سازمان باید اقداماتی را که مشارکت کارکنان را بهبود می بخشد تشخیص دهد.

دیدگاه ها بسته شده است