آزمایشگاه شرکت فولاد اکسین خوزستان موفق به اخذ گواهی نامه اعتبار بخشی ایزوISO 17025 از مرجع آنالیتیکا -ILACگردید.

در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم(۱)
دی ۲۹, ۱۳۹۳
برگزاری دوره ممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ در سازمان غذا و دارو استان خراسان رضوی
بهمن ۳, ۱۳۹۳

آزمایشگاه شرکت فولاد اکسین خوزستان موفق به اخذ گواهی نامه اعتبار بخشی ایزوISO 17025 از مرجع آنالیتیکا -ILACگردید. | Ics ایران

در طی ارزیابی صورت پذیرفته توسط تیم ارزیابی مرجع اعتبار بخشی آنالیتیکا که با حضور آقایان پروفسور ایوان بولدیرف مدیر عامل مرجع اعتبار بخشی آنالیتیکا ، دکتر علی مبارکی  مدیر عامل ICS و سر ارزیاب ایرانی ایزو ۱۷۰۲۵ با اعتبار ILAC ، دکتر مجتبی مرتضوی و مهندس نوید برهانی در طی این هفته در سایت آزمایشگاه شرکت فولاد اکسین خوزستان صورت پذیرفت ، این شرکت موفق به اخذ گواهی نامه بین المللی اعتبار بخشی از مرجع آنالیتیکا-ILAC گردید.

این آزمایشگاه با اخذ گرید عالی از مرجع اعتبار بخشی بدلیل استقرار کامل استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ برای دامنه اعتبار بخشی ذیل مورد اعتبار Analitica-ILACقرار گرفت شامل آزمونهای :

,  Brinell hardness measurement ,Rackwell ,Tensile-Hardness measurement ,Vickers Hardness measurments و Impact و Chemical Analysis-quantometery

 در خاتمه ارزیابی ، پروفسور بولدیرف از طرف تیم ارزیابی با تبریک موفقیت این شرکت در استقرار ایزو ۱۷۰۲۵ با رضایت کامل از شرایط دستگاه ها و تجهیزات و فضای آزمایشگاه بر روی توانایی و صلاحیت پرسنل این آزمایشگاه صحه گذاری ویژه نموده و در خاتمه از دیدگاه کیفی مدیر عامل مجموعه آقای عزیز قنواتی تشکر نمودند.به امید موفقیت بیشتر شرکت فولاد اکسین اهواز.

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است