ارزیابی سالیانه ilac-analitica سیمان ارومیه با موفقیت انجام شد

مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۱)
شهریور ۹, ۱۳۹۵
مثال عملی ارزیابی ردپای آب (۲)
شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

ارزیابی سالیانه ilac-analitica سیمان ارومیه با موفقیت انجام شد | Ics ایران

در تاریخ سوم و چهارم آگوست ۲۰۱۶ میلادی آزمایشگاه شرکت سیمان ارومیه مورد ارزیابی سالیانه برمبنای ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش سال ۲۰۰۵ قرار گرفت.

در این ارزیابی که بر اساس برنامه سازمان اعتبار بخشی آزمایشگاهی انالیتیکا ilac- صورت پذیرفت آقایان علی مبارکی ارزیاب رسمی آنالیتیکا و آقای محمود زیبا نیا به عنوان متخصص حضور داشته و طبق گزارشات ارسالی به مرجع آنالیتیکا ، گواهی اعتبار بخشی برای یک سال دیگر تمدید گردید.

دیدگاه ها بسته شده است