آنالیتیکا ارزیابی های جدید را در هفته اول آبان ماه در ایران انجام می دهد

ICS برای اولین بارگواهی NATURAL برای محصولات کشاورزی ایران را صادر می نماید.
مهر ۸, ۱۳۹۳
صدور گواهی ملی و بین المللی GAPاز ICS GROUP
مهر ۹, ۱۳۹۳

آنالیتیکا ارزیابی های جدید را در هفته اول آبان ماه در ایران انجام می دهد | Ics ایران

ای سی اس ایران برنامه ریزی نموده است تا در هفته اول آبانماه سال جاری از ریاست مرجع اعتبار بخشی آنالیتیکا آقای پروفسور ایوان بولدیرو دعوت نماید تا نسبت به انجام ارزیابی های ایزو ۱۷۰۲۵ برای ازمایشگاه های درخواستی ایرانی اقدام شود.

آخرین آزمایشگاه های ارزیابی شده که گواهینامه های اعتبار بخشی ایزو ۱۷۰۲۵ آنها صادر شده است شامل سیمان ارومیه ، پتروشیمی خراسان و آزمایشگا های معاونت نیرو محرکه می باشند.

ازمایشگاه های درخواست کننده باید طی هفته های جاری درخواست های خود را به بخش بازرگانی سرکار خانم رزمی اعلام نمایند.

دیدگاه ها بسته شده است