آزمایشگاه پتروشیمی پردیس عسلویه توسط سر ارزیابان بین المللی ILAC مورد ارزیابی ISO 17025 قرار خواهد گرفت

استاندارد ISO 14046:2014 منتشر شد.
دی ۱۷, ۱۳۹۳
مرسدس ۲۰۱۵ -شاهکار بنز
دی ۱۷, ۱۳۹۳

آزمایشگاه پتروشیمی پردیس عسلویه توسط سر ارزیابان بین المللی ILAC مورد ارزیابی ISO 17025 قرار خواهد گرفت | Ics ایران

شرکت پتروشیمی پردیس هفته آینده توسط ریاست سازمان اعتبار بخشی انالیتیکا آقای پروفسور بولدیرو و آقای دکتر علی مبارکی مدیر عامل شرکت ICS ایران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مبنای ارزیابی استاندارد ایزو ISO 17025 و هدف ارزیابی ، تعیین میزان انطباق با الزامات ایزو ISO 17025  و تامین مقررات ILAC و سازمان AB آنالیتیکا خواهد بود.در صورت موفقیت آزمایشگاه این شرکت ، انالیتیکا با صدور گواهی اعتبار بخشی بین المللی ILAC به مدت ۳ سال آزمایشگاه فوق را اعتبار بخشی خواهد نمود.

برای پرسنل صدیق و کوشای آن مجموعه و ازمایشگاه پیشاپیش آرزوی موفقیت در ارزیابی پیش رو را خواهانیم.

دیدگاه ها بسته شده است