آزمایشگاه پتروشیمی پردیس توسط تیم آنالیتیکا-ilac ارزیابی و موفق به اخذ اعتبار بخشی ISO 17025گردید.

ارزیابی و صدور گواهی ایزو ISO 14064:2006
دی ۲۲, ۱۳۹۳
در مورد استاندارد ISO 14046 : 2014 بیشتر بدانیم (۲)
دی ۲۴, ۱۳۹۳

آزمایشگاه پتروشیمی پردیس توسط تیم آنالیتیکا-ilac ارزیابی و موفق به اخذ اعتبار بخشی ISO 17025گردید. | Ics ایران

تیم ارزیابی انالیتیکا و ilac متشکل از آقایان پروفسور ایوان بولدیروف مدیر عامل مرکز اعتبار بخشیAB  آنالیتیکا – دکتر علی مبارکی سر ارزیاب ایرانی -Analitica -ilac – دکتر مجتبی مرتضوی و ارزیاب متخصص مهندس نوید برهانی نایینی طی ارزیابی انطباق استاندارد ایزو ISO 17025 در سایت عسلویه شرکت پتروشیمی پردیس به انطباق اجرای سیستم اطمینان یافتند .

دامنه اعتبار بخشی این آزمایشگاه عبارتست از SCOPE OF ACCREDITATION IN Chemical Laboratory: 

Determination of: biuret in urea -moisture in urea-particle size distribution of solid fertilizer- Bulk Density -Fertilizer-free ammonia content in solid urea product-free ammonia content in solid urea products-formaldehyde content in solid urea products-moisture in ammonia-oil in ammonia 

شرکت ICS این موفقیت را به کلیه مدیران و پرسنل ان مجموعه علی الخصوص پرسنل آزمایشگاه تبریک عرض می نماید.مراحل صدور گواهی اعتبار بخشی طی هفته های آینده برای این شرکت انجام خواهد گردید.421

2
1

دیدگاه ها بسته شده است