آزمایشگاه شرکت سیمان سفید ارومیه موفق به اخذ اعتبار بخشی ایزو ۱۷۰۲۵ از آنالیتیکا -ilac گردید.

در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۳)
بهمن ۷, ۱۳۹۳
همکاری جهت صدور گواهی FDA-FCE-SID
بهمن ۷, ۱۳۹۳

آزمایشگاه شرکت سیمان سفید ارومیه موفق به اخذ اعتبار بخشی ایزو ۱۷۰۲۵ از آنالیتیکا -ilac گردید. | Ics ایران

شرکت سیمان سفید ارومیه در هفته جاری میزبان تیم اریابی بین المللی انالیتیکا متشکل از آقایان پروفسور ایوان بولدیروف مدیر عامل آنالیتیکا ، دکتر علی مبارکی سر ارزیاب ilac  و مدیر عامل ICS ، دکتر سید مجتبی مرتضوی و جناب مهندس محمد امیری بود تا بتواند قابلیت خود را برای انطباق با الزامات ایزو ۱۷۰۲۵ در معرض ارزیابی بین المللی قرار دهد.

تیم ارزیابی با برنامه ارزیابی از قبل تعیین شده در سایت شرکت سیمان ارومیه حاضر شده و پس از جلسه مختصر افتتاحیه طی ارزیابی و حضور در آزمایشگاه و ارزیابی فنی و سیستمی به این نتیجه رسیدند که توانایی های فنی و سیستمی و تجهیزات شرکت سیمان سفید قابلیت اعتبار بخشی بین المللی را دارد.

076

ما این موفقیت بزرگ را به مجموعه سهامداران – شرکا و هیت مدیره و مدیر عامل و مدیران شرکت تبریک عرض می نماییم.016028

دیدگاه ها بسته شده است