آزمایشگاه شرکت تین دامداران اولین آزمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ایران با اعتبار ILAC-ANALITICA

مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۶)
آذر ۱۰, ۱۳۹۴
مثال عملی محاسبه موجودی و میزان انتشار گازهای گلخانه ای (۷)
آذر ۱۷, ۱۳۹۴

آزمایشگاه شرکت تین دامداران اولین آزمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ایران با اعتبار ILAC-ANALITICA | Ics ایران

شرکت تین دامداران نخستین آزمایشگاه ایرانی دارنده اعتبار بخشی بین المللی ILAC برای انجام ۲۰ آزمون میکروبی و شیمیایی بر روی مواد غذایی می باشد.

در شرایطی که تمامی سازمانهای اروپایی یا گواهی های ایزو ۱۷۰۲۵ اعتبار بخشی شده خود در ایران را در سال ۲۰۱۲ میلادی ابطال نموده و یا از حضور در ایران امتناع ورزیدند ، مرجع اعتبار بخشی ANALITICA که FULL MEMBER سازمان همکاری های اعتبار بخشی ILAC  می باشد ، با حضور مقتدرانه در ایران اقدام به انجام ارزیابی های ایزو ۱۷۰۲۵ از سال ۲۰۱۳ نمود که در بین ۱۴ آزمایشگاه ، اعتبار بخشی بین المللی به نتایج آزمون های آزمایشگاه شرکت لبنی تین دامداران یکی از این موارد است.

از آنجاییکه یکی از اهداف تحریم کنندگان ، تنگ کردن فضای صادرات کشور و ارزآوری صنایع تعیین شده بود ، به یکباره مراجع اعتبار بخشی آزمایشگاهی اروپایی فقط با یک نامه اطلاع رسانی ، تمامی اعتبار بخشی های آزمایشگاهی ایرانی  را ابطال نمودند.

از این رو و با توجه به تمام مشکلات ایجاد شده در پیش پای صنعت ایرانی ، اعتبار بخشی آزمون های آزمایشگاه دامداران به معنای ایجاد فرصت برای جلوگیری از مشکلات ارسال نمونه غذایی به آزمایشگاه های بین المللی خارج از ایران و پرداخت های ارزی به آنها شناخته شده و آزمایشگاه های شرکت دامداران آماده پاسخگویی به درخواست کنندگان خدمات آزمون های بین المللی می باشند.

دیدگاه ها بسته شده است