صدور گواهینامه ایزو

این شرکت نماینده رسمی مرجع ICS در زمینه صدور گواهینامه های ایزو، گواهینامه های محصول، نشان های بین المللـی و جوایز کیفی با سابقه 18 سال فعالیت در ایران می باشد.

بیشتر بخوانید

اعتباربخشی آزمایشگاه ها

این شرکت نماینده رسمی مرجع AB مورد تائید ILAC اقـدام بـه اعتبـار بخشـی آزمایشگـاه هــا می نمایـــد. آزمـایـشگـاه های خودرو سازی، سیمان، پتروشیمی و صنایع غذایی جزیی از اولیــن آزمایشگاه های اعتباربخشی شده از AB فوق می باشند.

بیشتر بخوانید

FDA

این شرکت با همکاری مراجع FDA Agent اقـدام به آزمون و صـدور گواهی انطباق در زمینـه های غـذایـی، دارویـــی، تجهیــزات پزشکـی و بهداشتی می نماید.

بیشتر بخوانید

Managing Director Statement

Managing Director Statement regarding to GMP Inspection and Audit Worldwide

بیشتر بخوانید
اطلاعیه مهم: تمدید مجوز ممیزی واحد های تولیدی خارج از کشورشرکت ICS مشاهده جزئیات

خدمات ما ادامه