صدور گواهینامه ایزو

این شرکت نماینده رسمی مرجع ACS انگلستان و ICS کانادا در زمینه صدور گواهینامه های ایزو، نشان های بین المللـی و جوایز کیفی با سابقه 17 سال فعالیت گسترده در ایران می باشد.

بیشتر بخوانید

اعتباربخشی آزمایشگاه ها

این شرکت نماینده رسمی مرجع AB مورد تائید ILAC اقـدام بـه اعتبـار بخشـی آزمایشگـاه هــا می نمایـــد. آزمـایـشگـاه مـرکـز تحـقیقـات ایــران خودرو اولیــن آزمایشگاه اعتباربخشی شده از AB فوق می باشد.

بیشتر بخوانید

اخذ مجوز صادرات (COC)

بخش تجاری این شرکت با همکاری مراجع بازرسی بیـن الـمللی، اقـدام به اخذ مـجوز صـادرات (COC) – گواهـی انطباق محصـول – جهت محصولات در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه، می نماید.

بیشتر بخوانید

صدور مجوز GMP واردات

این شـرکت دارای مجـوز ارزیـابی و صـدور گـواهـی GMP واردات از واحدهای تولیدی (آشامیدنی،غذائی،آرایشی و بهداشتی) از سازمان غذا و دارو – اداره کل نـظارت و ارزیابی می باشـد.

بیشتر بخوانید
اطلاعیه مهم: تمدید قرارداد سال 1394 همکاران آکادمی ACS - ICS مشاهده جزئیات

خدمات ما ادامه