صدور گواهینامه ایزو

این شرکت نماینده رسمی مرجع ACS-ICS در زمینه صدور گواهینامه های ایزو، گواهینامه های محصول، نشان های بین المللـی و جوایز کیفی با سابقه 18 سال فعالیت در ایران می باشد.

بیشتر بخوانید

اعتباربخشی آزمایشگاه ها

این شرکت نماینده رسمی مرجع AB مورد تائید ILAC اقـدام بـه اعتبـار بخشـی آزمایشگـاه هــا می نمایـــد. آزمـایـشگـاه های خودرو سازی، سیمان، پتروشیمی و صنایع غذایی جزیی از اولیــن آزمایشگاه های اعتباربخشی شده از AB فوق می باشند.

بیشتر بخوانید

اخذ مجوز صادرات (COC)

بخش تجاری این شرکت با همکاری مراجع بازرسی بیـن الـمللی، اقـدام به اخذ مـجوز صـادرات (COC) – گواهـی انطباق محصـول – جهت محصولات در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه، می نماید.

بیشتر بخوانید

صدور مجوز GMP واردات

این شـرکت دارای مجـوز ارزیـابی و صـدور گـواهـی GMP واردات از واحدهای تولیدی (آشامیدنی،غذائی،آرایشی و بهداشتی) از سازمان غذا و دارو – اداره کل نـظارت و ارزیابی می باشـد.

بیشتر بخوانید
اطلاعیه مهم: تمدید مجوز ممیزی واحد های تولیدی خارج از کشورشرکت ICS مشاهده جزئیات

خدمات ما ادامه